Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2012

Solidium avyttrar alla sina aktier i Sponda Oyj

Försäljningsbeloppet uppgår till 148 miljoner euro Solidium har avtalat om att sälja alla sina aktier i Sponda Oyj till en inhemsk ägargrupp, Oy PALSK Ab. Oy PALSK Ab ägs av Föreningen Konstsamfundet,…

Solidium Oy:s bokslut och beslut på ordinarie bolagsstämman

Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2011 – 30.6.2012 var 131 miljoner euro. Resultatet belastas av en nedskrivning på 403 miljoner euro Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om vinstutdelning av sammanlagt 800 miljoner euro.…

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.1.-30.6.2012

Avkastningen på Solidiums portfölj var 0,4 procent under halvårsperioden och -14,6 procent under de senaste 12 månaderna Solidium deltog i Outokumpu Oyj:s aktieemission med 314 miljoner euro Solidium förvärvade aktier i Talvivaaran…