Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2012

Solidium placerar i Outotec Oyj

Solidiums ägarandel i bolaget 5,1 % Solidium Oy har förvärvat 5,1 procent av aktierna i Outotec Oyj för cirka 91 miljoner euro. Medelpriset per aktie är cirka 39,1 euro. Outotec är ett…

Solidium stöder samgåendet mellan Outokumpu och Inoxum

Solidium Oy stöder Outokumpus plan att gå samman med Inoxum, en tillverkare av rostfritt stål ägd av den tyska ThyssenKrupp-koncernen. Samgåendet skapar en av världens ledande tillverkare av rostfritt stål med en…

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7.-31.12.2011

Avkastningen på Solidiums portfölj var -14,9 procent under halvårsperioden och -18,5 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 660 miljoner euro i dividend till finska staten Till följd av dividendutdelningen och…
2011

Solidium Oy:s bokslut och beslut på ordinarie bolagsstämman

Solidiums resultat för räkenskapsperioden 1.7.2010 – 30.6.2011 var 531 miljoner euro Solidiums ordinarie bolagsstämma fattade beslut om utbetalning av 660 miljoner euro i dividend Solidiums substansvärde ökade med 666 miljoner euro under…