Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2022

Solidium Oy:s bokslut ock halvårsöversikt 1.1–30.6.2022

Räkenskapsperioden 1.7.2021-30.6.2022 Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -8,8 procent under räkenskapsperioden och substansvärdet sjönk från 8 761 miljoner euro till 7 246 miljoner euro Räkenskapsperiodens resultat var 303 miljoner euro Solidiums styrelse…

Finska statens bryggfinansiering till Fortum via Solidium

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har idag undertecknat avtalet varmed Solidium lånar till Fortum…

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7.–31.12.2021

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,9 procent under rapportperioden 1.7 – 31.12.2021 och 33,5 procent under kalenderåret 2021 Solidiums substansvärde minskade under halvårsperioden med 0,4 miljarder euro, som en följd av vinstutdelning…

Solidiums verkställande direktör avgår

Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen lämnar sin post som VD den 31 maj 2022. Mäkinen, 60, har verkat i företagets ledning från och med år 2017. ”De senaste fem åren har varit…