Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2024

Solidiums räkenskapsperiod ändras till ett kalenderår

Solidiums räkenskapsperiod ändras till ett kalenderår. Den pågående räkenskapsperioden är 18 månader lång och slutar 31.12.2024, vilket betyder att Solidiums nästa bokslut kommer att vara klart i början av 2025. Syftet med…

Solidium avyttrade alla sina aktier i Mandatum Abp

Solidium har idag 15.2.2024 sålt alla sina aktier i Mandatum Abp till bolagets största ägare, fonder förvaltade av Altor. Som en följd av den partiella delningen av Sampo Abp i oktober 2023…

Solidium inläder försäljning av aktier i Kemira Oyj

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG…