Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2023

Solidium publicerar årsberättelsen för 2022–2023

Solidium har publicerat årsredovisningen för 2022–2023 i PDF-format 8.9.2023 på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ (på finska) och https://www.solidium.fi/en/annual-report/ (på engelska). Tilläggsuppgifter: verkställande director Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904

Solidium inleder försäljning av aktier i Kemira Oyj

DETTA MEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG…

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7–31.12.2022

Reima Rytsölä, verkställande direktör för Solidium, kommenterar:  ”Avkastningen på aktieinnehaven (7,6 procent) var relativt bra då man beaktar de utmanande förhållandena. I början av rapportperioden såg vi stora rörelser i aktiekurserna då…