Vi verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. Vår vision är att våra innehavsbolag ska klara sig bättre än sina kontrollbolag.

Som aktiv ägare vill vi vara med och påverka sådant som har en betydande inverkan på bolagets framgång och ägarvärde. Solidiums mål är att på lång sikt ha en styrelseplats i styrelserna för varje innehavsbolag.

Solidiums värderingar är öppenhet, förtroende, inflytande, förnyelse och integritet.

Mer om vår strategi

Ansvarsfull verksamhet i nyckelposition

Genom ägande vill vi också främja en ansvarsfull företagsverksamhet och förutsätter att företagen integrerar företagsansvar som en viktig del av verksamheten och leder företagsansvaret på ett målinriktat sätt. Vi strävar efter att vara ansvarsfulla både som företag och ägare. Vi anser att ett ansvarsfullt verksamhetssätt på lång sikt ökar och säkerställer företagens ägarvärde.

Läs om Solidiums styrelse