Styrelse

Harri Sailas

Ordförande

f. 1951, ekonom

2007–
2015
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, verkställande direktör
–2007Olika chefsposter i Nordea och dess föregångarbanker senast som chef för huvudstadsregionens regionbank och vice verkställande direktör för Nordea Bank Finland

Förtroendeuppdrag:

2020–FinnHEMS Oy, styrelseordförande
2015–Helsingfors Diakonissanstalt, medlem av förvaltningsrådet

Aaro Cantell

Vice ordförande

f. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, styrelseordförande, företagare
1997–
2007
Fenno Management Oy, partner och verkställande direktör
1993–
1997
Jubileumsfonden för Finlands självständighet SITRA, placeringschef

Förtroendeuppdrag:

2021–Teknikindustrin Arbetsgivareförening, styrelseordförande
2021–Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, styrelseordförande
2016–Valmet Abp, styrelsens vice ordförande
2015–Näringslivets Delegation EVA, medlem av förvaltningsrådet

Jannica Fagerholm

f. 1961, EM                                            

2010–Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
1999–
2010
SEB Gyllenberg Private Bank, verkställande direktör
1998–
1999
Handelsbanken Liv Finland, landschef
1990–
1998
Sampo koncernen, Placeringsenheten

Förtroendeuppdrag:

2022–Stiftelser och fonder rf, styrelseordförande
2016–Kesko Abp, styrelsemedlem
2013–Sampo Abp, styrelsemedlem
2001– Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

Jouko Karvinen

f. 1957, DI

2007–2014Stora Enso Oyj, verkställande direktör
2002–2006Royal Philips, Medical-division, verkställande direktör
−2002ABB Asea Brown Bover, olika chefsposter från 1980-talet

Förtroendeuppdrag:

2016−Finnair Oyj, styrelsemedlem, styrelseordförande från 2017
2015−IMD Business School (Lausanne, Schweiz) styrelsemedlem i stiftelsen

Tidigare styrelsepositioner: SKF, Nokia, Valmet och rådgivare i Komatsu Corporation

Jukka Ohtola

f. 1967, ekonom

2007-Statsrådets kansli, konsultativ tjänsteman
1997-2007Handels- och industriministeriet, överrevisor
1994-1996Olika poster inom finansbranchen

Förtroendeuppdrag:

2021-Suomen Malmijalostus Oy, styrelsemedlem
2001-Tidigare styrelsepositioner (>10): Altia

Laura Raitio

f. 1962, tekn.lic.

2014–2017Diacor terveyspalvelut Oy, verkställande direktör
1990–2014Olika chefsposter i Ahlstrom Oyj, närmast divisionschef för verksamheten Building and Energy från 2009 till 2014 och medlem i ledningsgruppen

Förtroendeuppdrag:

2022–Unikie Oy, styrelsemedlem
2021–Alko Ab, styrelsemedlem, ordförande 2022 -
2019– Boardman Oy, ordförande
2019–Värdepappersmarknadsföreningen, styrelsemedlem
2018–Helsingfors Diakonissanstalt, ordförande
2017–Raute Abp, styrelsemedlem, ordförande 2019 -
2015–Suominen Oyj, styrelsemedlem

Marjo Miettinen

f. 1957, PeD

2021– Ensto Invest Oy, styrelsemedlem (styrelseordförande 2017–2021)
2016– Ensto Oy, styrelseordförande
2006–2014    EM Group Oy, verkställande direktör
2002–2006Ensto Oy, styrelseordförande
1988–2001Ensto Oy, olika chefsposter

Förtroendeuppdrag:

2022– European Family Businesses, styrelsemedlem
2021– Teknologiindustrin rf, styrelsemedlem (styrelseordförande 2019–2021)
2021– P2X Solutions Oy, styrelsemedlem
2020– Undervisnings- och kulturministeriet, Forsknings- och innovationsrådet, medlem
2020– Teknikakademien TAF, styrelsemedlem
2020–TT-säätiö, styrelseordförande
2020–Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2016–Boardman Oy, partner
2005– EM Group Oy, styrelsemedlem
1999– Ensto Oy, styrelsemedlem

Timo Ahopelto

f. 1975, DI

2009– Lifeline Ventures, founding partner
2006–2009 Blyk, affärsverksamhetsdirektör
2000–2006 CRF Health, grundande VD, vice president för commercial operations 
1999–2000    McKinsey & Company, consultant

Förtroendeuppdrag:

2019–Egenföretagarestiftelse, styrelsemedlem
2017– Tietoevry Oyj, styrelsemedlem
2014– Slush Conference, styrelseordförande
2014– Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2014– Helsingfors Universitetets Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet, medlem