Styrelse

Jouko Karvinen

Ordförande

f. 1957, DI

Styrelseledamot i Solidium från år 2021, ordförande fr. o.m. 28.10.2022

2007–2014Stora Enso Oyj, verkställande direktör
2002–2006Royal Philips, Medical-division, verkställande direktör
−2002ABB Asea Brown Bover, olika chefsposter från 1980-talet

Tidigare styrelsepositioner: Finnair, IMD Business School (Lausanne, Schweiz), SKF, Nokia, Valmet och rådgivare i Komatsu Corporation

Timo Ahopelto

Vice ordförande

f. 1975, DI

Styrelseledamot i Solidium från år 2017

2009– Lifeline Ventures, founding partner
2006–2009 Blyk, affärsverksamhetsdirektör
2000–2006 CRF Health, grundande VD, vice president för commercial operations 
1999–2000    McKinsey & Company, consultant

Förtroendeuppdrag:

2023–Nokia, styrelsemedlem
2021–Finnish Startup Community, styrelseordförande
2019–Egenföretagarestiftelse, styrelsemedlem
2014– Näringslivets Delegation EVA och Näringslivets forskningsinstitut ETLA, styrelsemedlem
2014– Helsingfors Universitetets Kom­mer­si­a­li­se­rings­ut­skot­tet, medlem

Jannica Fagerholm

f. 1961, EM

Styreseledamot i Solidium från år 2019                                      

2010–Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse, verkställande direktör
1999–
2010
SEB Gyllenberg Private Bank, verkställande direktör
1998–
1999
Handelsbanken Liv Finland, landschef
1990–
1998
Sampo koncernen, Placeringsenheten

Förtroendeuppdrag:

2023–Mandatum Abp, vice ordförande
2016–Kesko Abp, styrelsemedlem
2013–Sampo Abp, styrelsemedlem
2001– Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

Jukka Ohtola

f. 1967, ekonom

Styrelseledamot i Solidium från år 2021

2007-Statsrådets kansli, konsultativ tjänsteman
1997-2007Handels- och industriministeriet, överrevisor
1994-1996Olika poster inom finansbranchen

Förtroendeuppdrag:

2021-Suomen Malmijalostus Oy, styrelsemedlem
2001-Tidigare styrelsepositioner (>10): Altia

Laura Raitio

f. 1962, tekn.lic.

Styrelseledamot i Solidium från år 2019

2014–2017Diacor terveyspalvelut Oy, verkställande direktör
1990–2014Olika chefsposter i Ahlstrom Oyj, närmast divisionschef för verksamheten Building and Energy från 2009 till 2014 och medlem i ledningsgruppen

Förtroendeuppdrag:

2023–Brita Maria Renlunds Minne sr, styrelsemedlem
2022–Unikie Oy, styrelsemedlem
2021–Alko Ab, styrelsemedlem, ordförande 2022 -
2019–Värdepappersmarknadsföreningen, styrelsemedlem
2018–Helsingfors Diakonissanstalt, ordförande
2017–Raute Abp, styrelsemedlem, ordförande 2019 -

Suvi Haimi

f. 1981, docent, doktor i mediciniska biomaterialer

Styrelseledamot i Solidium från år 2022

2016–Sulapac Oy, verkställande direktör och grundare

Förtroendeuppdrag

2021–Kiilto Family Oy, styrelsemedlem
2021–Suomen startup-yhteisö, styrelsemedlem
2020–Linio Biotech Oy, rådgivare

Tuomas Hyyryläinen

f. 1977, EM

Styrelseledamot i Solidium från år 2023

2023–Pihlajalinna, verkställande direktör
2018–2023Fiskars Group, EVP, Business Area Crea, Chief Growth Officer
2012–2018Neste Corporation, SVP, Emerging Businesses, SVP, Strategy and New Ventures, SVP, Strategy
2010–2012F-Secure Corporation, VP, Strategy and Mergers & Acquisitions
2004–2010Nokia Corporation, ledningspositioner i strategi och företagsutveckling

Förtroendeuppdrag:

2016–Neova Oy, styrelsemedlem, vice ordförande 2023-