Team

Reima Rytsölä

Verkställande direktör

Reima Rytsölä (f. 1969) har jobbat som verkställande direktör för Solidium från året 2022. Han har tidigare arbetat bl.a. som vice vd för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och med olika uppgifter i Pohjola Bank. Reima är styrelseledamot i Metso, Nokian Tyres och Stora Enso och ordförande för nomineringsrådet i Konecranes, Outokumpu och Valmet.

Aino Pitkänen

Associate

Bolagen: Stora Enso, Tietoevry

Aino Pitkänen (f. 1998) arbetar på Solidium som associate och ansvarar för analys inom placeringsteamet för Stora Enso och Tietoevry. Aino anslöt sig till Solidiums placeringsteam våren 2024 och har en magisterexamen i ekonomi.

Annareetta Lumme-Timonen

Placeringsdirektör

Bolagen: Anora, Metso, Stora Enso, Valmet

Annareetta Lumme-Timonen (f. 1967) ansvarar för Solidiums innehav i Anora, Metso, Stora Enso och Valmet. Hon ansvarar dessutom för att leda Solidiums företagsansvarsarbete. Annareetta är styrelseledamot i Anora och Valmet och ordförande för nomineringsrådet i Metso och Tietoevry. Annareetta har arbetar på Solidium sedan 2009 och är diplomingenjör och teknologie doktor.

Inka Virtanen

Ledningens assistent och specialist, finans

Inka Virtanen (f. 1985) är assistent till Solidiums styrelseordförande och specialist, finans. Hennes uppgifter inkluderar att assistera styrelsens ordförande samt att utveckla ekonomiförvaltningen och genomföra ekonomiska åtgärder. Inka har arbetat på Solidium sedan 2015 och är tradenom, HSO.

Jaana Lahti

Assistent till VD och specialist, HR

Jaana Lahti (f. 1985) är assistent till Solidiums verkställande direktör och HR specialist. Hon assisterar vd:n och är ansvarig för personaladministration. Jaana har arbetat på Solidium sedan 2011 och är tradenom, HSO.

Joonas Hytti

Placeringschef

Bolagen: Elisa, Metso, Outokumpu

Joonas Hytti (f. 1992) arbetar som placeringschef på Solidium. Han ansvarar för analys i placeringsteamen för Elisa, Metso och Outokumpu. Han ansvarar dessutom för att räkna ut avkastningen och för årsberättelseprojektet. Joonas är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2019.

Mari Ovaskainen (f. 1978) arbetar som HR och IT-specialist på Solidium. Hon ansvarar för personaladministrativa uppgifter samt för IT-upphandlingar och samarbete med tjänsteleverantörer. Mari har arbetat på Solidium sedan 2021 och är tradenom.

Natalie Nevaste

Specialist, kommunikation

Natalie Nevaste (f. 1986) arbetar som kommunikationsspecialist på Solidium. Hon är ansvarig för att utveckla kommunikationen och genomföra kommunikationsåtgärder. Dessutom ansvarar hon för att koordinera uppgifter för kontorsunderhåll och genomföra WWF Green Office på Solidium. Natalie är restonom (högre YH) och har arbetat på Solidium sedan 2011.

Pauli Anttila

Placeringsdirektör

Bolagen: Elisa, Konecranes, Nokian Tyres

Pauli Anttila (f. 1984) arbetar som placeringsdirektör på Solidium. Han ansvarar för innehaven i Elisa, Konecranes och Nokian Tyres. Han är dessutom styrelseledamot i Konecranes och Suomen Malmijalostus och ordförande för nomineringsrådet i Elisa och Nokian Tyres. Pauli har arbetat på Solidium sedan det grundades 2009. Han är ekonomie magister.

Petter Söderström

Placeringsdirektör

Bolagen: Nokia, Outokumpu, Sampo, Tietoevry,

Petter Söderström (f. 1976) är placeringsdirektör på Solidium och ansvarar för innehaven i Nokia, Outokumpu, Sampo och Tietoevry. Han ansvarar dessutom för att leda Solidiums treasury-verksamhet och samordna placeringsorganisationens verksamhet. Han är styrelseledamot i Outokumpu och Tietoevry och ledamot i nomineringsrådet i Anora. Petter har arbetat på Solidium sedan det grundades 2009. Petter är ekonomie magister.

Timo Mäkinen

Placeringschef

Bolagen: Nokia, Stora Enso, ICEYE

Timo Mäkinen (f. 1991) arbetar som placeringschef på Solidium och ansvarar för nya placeringar i tillväxtbolag och analys i placeringsteamen för Nokia och Stora Enso. Han ansvarar dessutom för placeringsteamens verktyg och databaser. Timo är diplomingenjör inom produktionsekonomi och har arbetat på Solidium sedan 2020.

Toni Nurmi

Placeringschef

Bolagen: Nokian Renkaat, Tietoevry, Valmet

Toni Nurmi (f. 1993) arbetar som placeringschef på Solidium. Han ansvarar för nya placeringar i tillväxtbolag och analys i placeringsteamen för Nokian Renkaat, Tietoevry och Valmet. Han är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2018.

Ulla Palmunen (f. 1974) är chefsjurist på Solidium och ansvarar för regelefterlevnaden (compliance) i Solidiums verksamhet samt är styrelsesekreterare i Solidium. Som chef för det administrativa teamet ansvarar Ulla utöver juridiken också för personal-, ekonomi- och IT-frågor samt kommunikation. Ulla är styrelseledamot i ICEYE. Hon har arbetat på Solidium sedan 2019 och är juris magister.

Victor Jansson

Associate

Bolagen: Anora, Konecranes, Sampo

Victor Jansson (f. 1994) arbetar som associate på Solidium och ansvarar för analys i placeringsteamen för Anora, Konecranes och Sampo. Han ansvarar dessutom för att utveckla Solidiums företagsansvarsarbete i företagsansvarsteamet. Victor är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2021.