Team

Reima Rytsölä

Verkställande direktör

Reima Rytsölä (f. 1969) började som verkställande direktör för Solidium i augusti 2022. Han har tidigare arbetat bl.a. som vice vd för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och med olika uppgifter i Pohjola Bank. Reima är styrelseledamot i Metso och Nokian Tyres och ordförande för nomineringsrådet i Konecranes, Outokumpu och Valmet.

Annareetta Lumme-Timonen

Placeringsdirektör

Bolagen: Anora, Metso, Stora Enso, Valmet

Annareetta Lumme-Timonen (f. 1967) ansvarar för Solidiums innehav i Anora, Metso, Stora Enso och Valmet. Hon ansvarar dessutom för att leda Solidiums företagsansvarsarbete. Annareetta är styrelseledamot i Anora och ordförande för nomineringsrådet i Metso och Tietoevry. Annareetta har arbetar på Solidium sedan 2009 och är diplomingenjör och teknologie doktor.

Inka Virtanen

Assistent till styrelseordförande & juristassistent

Inka Virtanen (f. 1985) är assistent till Solidiums styrelseordförande och juristassistent. Hennes uppgifter inkluderar att assistera styrelsens ordförande och hantera juridiskt stöd. Inka har arbetat på Solidium sedan 2015 och är tradenom, HSO.

Jaana Lahti

Assistant till VD & HR Specialist

Jaana Lahti (f. 1985) är assistent till Solidiums verkställande direktör och HR specialist. Hon assisterar vd:n och är ansvarig för personaladministration. Jaana har arbetat på Solidium sedan 2011 och är tradenom, HSO.

Joonas Hytti

Associate

Bolagen: Elisa, Metso, Outokumpu

Joonas Hytti (f. 1992) arbetar som associate på Solidium. Han ansvarar för analys i placeringsteamen för Elisa, Metso och Outokumpu. Han ansvarar dessutom för att räkna ut avkastningen och för årsberättelseprojektet. Joonas är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2019.

Mari Ovaskainen

Administrativ assistent, HR & IT

Mari Ovaskainen (f. 1978) arbetar som administrativ assistent på Solidium. Hon ansvarar för administrativa och personaladministrativa uppgifter samt för IT-upphandlingar och underhåll. Mari har arbetat på Solidium sedan 2021 och är tradenom.

Natalie Nevaste

Kommunikationsassistent & office coordinator

Natalie Nevaste (f. 1986) arbetar som kommunikationsassistent och office coordinator på Solidium. Hon ansvarar för biträdande kommunikationsuppgifter, kontorsunderhåll och samordning av dessa. Hon ansvarar dessutom för att förverkliga WWF Green Office på Solidium. Natalie är restonom (högre YH) och har arbetat på Solidium sedan 2011.

Pauli Anttila

Placeringsdirektör

Bolagen: Elisa, Konecranes, Nokian Tyres

Pauli Anttila (f. 1984) arbetar som placeringsdirektör på Solidium. Han ansvarar för innehaven i Elisa, Konecranes och Nokian Tyres. Han är dessutom styrelseledamot i Konecranes och Suomen Malmijalostus och ordförande för nomineringsrådet i Elisa och Nokian Tyres. Pauli har arbetat på Solidium sedan det grundades 2009. Han är ekonomie magister.

Petter Söderström

Placeringsdirektör

Bolagen: Nokia, Outokumpu, Sampo, Tietoevry,

Petter Söderström (f. 1976) är placeringsdirektör på Solidium och ansvarar för innehaven i Nokia, Outokumpu, Sampo och Tietoevry. Han ansvarar dessutom för att leda Solidiums treasury-verksamhet och samordna placeringsorganisationens verksamhet. Han är styrelseledamot i Outokumpu och Tietoevry och ledamot i nomineringsrådet i Anora. Petter har arbetat på Solidium sedan det grundades 2009. Petter är ekonomie magister.

Timo Mäkinen

Placeringschef

Bolagen: Nokia, Stora Enso

Timo Mäkinen (f. 1991) arbetar som placeringschef på Solidium och ansvarar för nya placeringar i tillväxtbolag och analys i placeringsteamen för Nokia och Stora Enso. Han ansvarar dessutom för placeringsteamens verktyg och databaser. Timo är diplomingenjör inom produktionsekonomi och har arbetat på Solidium sedan 2020.

Toni Nurmi

Placeringschef

Bolagen: Nokian Renkaat, Tietoevry, Valmet

Toni Nurmi (f. 1993) arbetar som placeringschef på Solidium. Han ansvarar för nya placeringar i tillväxtbolag och analys i placeringsteamen för Nokian Renkaat, Tietoevry och Valmet. Han är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2018.

Ulla Palmunen (f. 1974) är chefsjurist på Solidium och ansvarar för regelefterlevnaden (compliance) i Solidiums verksamhet samt är styrelsesekreterare i Solidium. Som chef för det administrativa teamet ansvarar Ulla utöver juridiken också för personal-, ekonomi- och IT-frågor samt kommunikation. Hon har arbetat på Solidium sedan 2019 och är juris magister.

Victor Jansson

Analytiker

Bolagen: Anora, Konecranes, Sampo

Victor Jansson (f. 1994) arbetar som analytiker på Solidium och ansvarar för analys i placeringsteamen för Anora, Konecranes och Sampo. Han ansvarar dessutom för att utveckla Solidiums företagsansvarsarbete i företagsansvarsteamet. Victor är ekonomie magister och har arbetat på Solidium sedan 2021.