Tiimi

Reima Rytsölä

Toimitusjohtaja

Reima Rytsölä (s. 1969) on toiminut Solidiumin toimitusjohtajana vuodesta 2022. Aiemmin hän on työskennellyt mm. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtajana ja Pohjola pankissa eri tehtävissä. Reima on Metson, Nokian Renkaiden ja Stora Enson hallituksen jäsen sekä Konecranesin, Outokummun ja Valmetin nimitystoimikunnan puheenjohtaja.

Aino Pitkänen

Associate

Yhtiöt: Stora Enso, Tietoevry

Aino Pitkänen (s. 1998) työskentelee Solidiumilla associatena ja vastaa analyysistä Stora Enson sekä Tietoevryn sijoitustiimeissä. Aino on liittynyt Solidiumin sijoitustiimiin keväällä 2024 ja on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri.

Annareetta Lumme-Timonen

Sijoitusjohtaja

Yhtiöt: Anora, Metso, Stora Enso, Valmet

Annareetta Lumme-Timonen (s. 1967) vastaa Solidiumilla Anoran, Metson, Stora Enson ja Valmetin omistuksista. Lisäksi hänen vastuullaan on johtaa Solidiumin yritysvastuutyötä. Annareetta on Anoran ja Valmetin hallituksen jäsen ja toimii Metson sekä Tietoevryn nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Annareetta on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2009 saakka ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori.

Inka Virtanen

Johdon assistentti ja taloushallinnon asiantuntija

Inka Virtanen (s. 1985) toimii Solidiumin hallituksen puheenjohtajan assistenttina ja taloushallinnon asiantuntijana. Hänen tehtävänään on hallituksen puheenjohtajan avustavat tehtävät sekä taloushallinnon kehittäminen ja taloushallinnon toimenpiteiden toteuttaminen. Inka on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2015 ja hän on koulutukseltaan tradenomi, HSO.

Jaana Lahti

Toimitusjohtajan assistentti ja HR-asiantuntija

Jaana Lahti (s. 1985) toimii Solidiumin toimitusjohtajan assistenttina ja HR-asiantuntijana. Hänen tehtävänään on toimitusjohtajan avustavat tehtävät ja henkilöstöhallinon tehtävät HRD painotuksella. Jaana on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2011 ja hän on koulutukseltaan tradenomi, HSO.

Joonas Hytti

Sijoituspäällikkö

Yhtiöt: Elisa, Metso, Outokumpu

Joonas Hytti (s. 1992) työskentelee Solidiumilla sijoituspäällikkönä. Hän vastaa analyysistä Elisan, Metson ja Outokummun sijoitustiimeissä. Lisäksi hänen vastuullaan on tuotonlaskenta ja vuosikertomusprojekti. Joonas on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2019.

Mari Ovaskainen (s. 1978) työskentelee Solidiumilla HR- ja IT-asiantuntijana. Hänen vastuullaan ovat henkilöstöhallinnon tehtävät sekä IT-hankinnat ja palvelutoimittajayhteistyö. Mari on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2021. Koulutukseltaan hän on tradenomi.

Natalie Nevaste

Viestinnän asiantuntija

Natalie Nevaste (s. 1986) työskentelee Solidiumilla viestinnän asiantuntijana. Hänen vastuullaan on viestinnän kehittäminen ja viestintätoimenpiteiden toteuttaminen. Lisäksi hän vastaa toimiston ylläpitävien tehtävien koordinoinnista ja WWF Green Officen toteuttamisesta Solidiumilla. Koulutukseltaan Natalie on restonomi YAMK ja hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2011.

Pauli Anttila

Sijoitusjohtaja

Yhtiöt: Elisa, Konecranes, Nokian Renkaat

Pauli Anttila (s. 1984) toimii Solidiumilla sijoitusjohtajana. Hänen vastuullaan on Elisan, Konecranesin ja Nokian Renkaiden omistukset. Lisäksi hän on Konecranesin ja Suomen Malmijalostuksen hallituksen jäsen ja hän toimii Elisan ja Nokian Renkaiden nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Pauli on työskennellyt Solidiumilla sen perustamisesta saakka, vuodesta 2009. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Petter Söderström

Sijoitusjohtaja

Yhtiöt: Nokia, Outokumpu, Sampo, Tietoevry

Petter Söderström (s. 1976) toimii Solidiumilla sijoitusjohtajana vastuullaan Nokian, Outokummun, Sammon ja Tietoevryn omistukset. Lisäksi hänen vastuullaan on johtaa Solidiumin treasury-toimintoa ja koordinoida sijoitusorganisaation toimintaa. Hän on Outokummun ja Tietoevryn hallituksen jäsen ja Anoran nimitystoimikunnan jäsen. Petter on työskennellyt Solidiumilla sen perustamisesta saakka vuodesta 2009. Koulutukseltaan Petter on kauppatieteiden maisteri.

Timo Mäkinen

Sijoituspäällikkö

Yhtiöt: Nokia, ICEYE
Uudet sijoitukset kasvuyhtiöihin

Timo Mäkinen (s. 1991) työskentelee Solidiumilla sijoituspäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat uudet sijoitukset kasvuyhtiöihin ja analyysi Nokian ja ICEYEn sijoitustiimeissä. Lisäksi hän vastaa sijoitustiimin työkaluista ja tietokannoista. Timo on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2020.

Toni Nurmi

Sijoituspäällikkö

Yhtiöt: Nokian Renkaat, Valmet
Uudet sijoitukset kasvuyhtiöihin

Toni Nurmi (s. 1993) työskentelee Solidiumilla sijoituspäällikkönä. Hänen vastuullaan ovat uudet sijoitukset kasvuyhtiöihin ja analyysi Nokian Renkaiden ja Valmetin sijoitustiimeissä. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2018.

Ulla Palmunen (s. 1974) on Solidiumin lakiasiainjohtaja ja vastaa Solidiumin toiminnan säännöstenmukaisuudesta (compliance) sekä toimii Solidiumin hallituksen sihteerinä. Hallintotiimin esihenkilönä Ulla vastaa juridiikan lisäksi henkilöstö-, talous- ja IT-asioista sekä viestinnästä. Ulla on ICEYEn hallituksen jäsen. Hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2019 ja on koulutukseltaan oikeustieteiden maisteri.

Victor Jansson

Associate

Yhtiöt: Anora, Konecranes, Sampo

Victor Jansson (s. 1994) työskentelee Solidiumilla associatena ja vastaa analyysistä Anoran, Konecranesin ja Sammon sijoitustiimeissä. Lisäksi hän vastaa Solidiumin yritysvastuutyön kehittämisestä yritysvastuutiimissä. Victor on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hän on työskennellyt Solidiumilla vuodesta 2021.