Kun nykymuotoinen Solidium perustettiin vuonna 2008, sen yhtenä tavoitteena oli ammattimaistaa valtion omistajapolitiikkaa ja taata hyvä tuottokehitys yhtiöön siirretyille noin viiden miljardin euron osakeomistuksille.

Omistusyhtiön perustamisella haluttiin etäännyttää valtio-omistus päivänpolitiikasta. Omistajaohjaus oli politisoitunut vuonna 2007 Stora Enson tehtaiden sulkemisen vuoksi ja eduskunnan kyselytunneilla vaadittiin maan hallitusta puuttumaan yhtiöiden päätöksentekoon, vaikka valtio oli niissä vain vähemmistöomistajana.

Solidiumin perustamista vauhditti myös pelko Elisan omistuksen karkaamisesta ulkomaille syksyllä 2008. Yhteiskunnalle tärkeiden televerkkojen omistus haluttiin huoltovarmuussyistä pitää kotimaassa, joten oman toimijan puutteessa valtion oli turvauduttava työeläkeyhtiö Varman apuun osakkeiden ostossa. Osakkeiden epäiltiin tuolloin joutuvan tahoille, jotka toimisivat Suomen intressiä vastaan, ja pelättiin, että nopeita tilanteita voisi finanssikriisin aikana tulla useampiakin.

Lopulta päätettiin, että Suomella pitää olla toimija, joka pystyy nopeaan reagointiin, kun kyseessä on merkittävä kansallinen intressi. Syntyi Solidium, jonka myötä Suomen valtiolla on nopea työkalu kaupankäyntiin osakkeilla. Lisäksi Solidiumin tehtäväksi muodostui varmistaa tärkeiden yhtiöiden pysyminen sinivalkoisena.

Suomella pitää olla toimija, joka kykenee nopeaan reagointiin, kun kyseessä on merkittävä kansallinen intressi.

Ammattimaista omistamista

Solidiumin omistajuus näkyi omistusyhtiöissä melko pian aloitteina perustaa yhtiöihin omistajien nimitystoimikuntia, joiden tehtävänä oli suunnitella hallituksen kokoonpanoa ja valita siihen jäsenet. Aiemmin tämä oli tapahtunut hallituksen sisäisessä nimitysvaliokunnassa.

Nimitystoimikunnat olivat ensimmäinen konkreettinen ilmentymä valtio-omistuksen ammattimaistumisesta, ja se kelpasi hyvin muille institutionaalisille sijoittajille. Ammattimainen sijoitusorganisaatio oli aiempaa parempi keskustelukumppani niin yhtiöille kuin muillekin eri sidosryhmille.

Aktiivisuus lisääntyi uuden strategian myötä

Vuonna 2016 Solidium sai uuden päivitetyn toimiohjeen ja strategia päivitettiin vuonna 2017. Sen jälkeen yhtiö on tehnyt uusia sijoituksia ja luopunut tai vähentänyt aiempia sijoituksiaan. Uusia omistusyhtiötä ovat Nokia, Konecranes sekä Nokian Renkaat. Lisäksi Solidium on kokonaan luopunut Teliasta.

Lisääntynyt aktiivisuus on näkynyt myös siinä, että Solidium on pyrkinyt saamaan omia ehdokkaitaan omistusyhtiöiden hallituksiin. Kevään 2018 yhtiökokouksissa silloinen toimitusjohtaja Antti Mäkinen valittiinkin kolmen omistusyhtiön hallituksiin. Myöhemmin Solidiumin edustajien hallituspaikkojen määrä on vielä kasvanut ja keväällä 2024 Solidiumilla oli oma edustaja kymmenessä Solidiumin omistamista yhtiöistä.

Solidium on teoillaan osoittanut paikkansa ja sen toimintaa kohtaan on syntynyt vahva luottamus.

Valtion omistajapolitiikassa on tultu pitkä matka reilussa kymmenessä vuodessa. Toisin kuin vuonna 2008, valtion vähemmistöomistukset pörssiyhtiöissä eivät ole julkisuudessa riepoteltavina eikä valtiota vaadita tekemään niin tai näin omistusyhtiöiden suhteen. Solidium on myös teoillaan osoittanut paikkansa ja sen toimintaa kohtaan on syntynyt vahva luottamus.

Haluatko tietää lisää?

Solidiumin toimiohje (pdf)

Tutustu Solidiumin strategiaan

Lue tarkemmin Solidiumin ensimmäisestä kymmenestä vuodesta tilikauden 2018–2019 vuosikertomuksesta (pdf)

Solidiumin tärkeimmät tapahtumat

2008

Solidiumiin siirretään valtion omistukset kahdeksasta pörssiyhtiöstä: Kemira, Metso, Outokumpu, Rautaruukki, Sampo, Sponda, Stora Enso ja TeliaSonera

Keijo Suila nimitetään Solidiumin hallituksen puheenjohtajaksi

2009

Kari Järvisestä Solidiumin toimitusjohtaja

Elisan osakkeet siirretään Solidiumille

Metso ja Tamfelt yhdistyvät

2010

Kemira jakaa Tikkurilan osakkeina omistajilleen, Tikkurilasta Solidiumin kymmenes yhtiö

Solidiumin sijoitus Tietoon

Tikkurilan osakkeista luopuminen

2011

Pekka Ala-Pietilästä hallituksen puheenjohtaja

Solidiumin sijoitus Talvivaaraan

2012

Outokummun ja Inoxumin yhdistyminen

Sijoitus Outoteciin

Luopuminen Sponda-omistuksesta

2013

Metson yhtiökokousessa päätetään Valmetin eriyttämisestä Metsosta

2014

Rautaruukin ja SSAB:n yhdistyminen

2015

Talvivaaran operatiivinen tytäryhtiö hakeutuu konkurssiin, jonka myötä Talvivaara-omistus alaskirjataan nollaan

2016

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Harri Sailas

2017

Antti Mäkinen aloittaa Solidiumin toimitusjohtajana

Solidium sijoittaa Konecranesiin

2018

Luopuminen Telia-omistuksesta

Solidiumin sijoitus Nokiaan

2019

Solidium sijoittaa Nokian Renkaisiin

2020

Metso ja Outotec yhdistyivät, minkä yhteydessä syntyneen Neleksen osakkeet myytiin Valmetille

2021

SSAB AB:n osakkeiden siirto pääoman palautuksena valtiolle

Anora Group Oyj:n osakkeet siirtyvät Solidiumille valtioneuvoston kansliasta

2022

Antti Mäkinen jättää Solidiumin toimitusjohtajan tehtävät

Reima Rytsölä aloittaa Solidiumin toimitusjohtajana

Jouko Karvinen Solidiumin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi

2023

Solidiumin strategiapäivitys

Mandatumin eriyttäminen Sampo-konsernista

2024

Luopuminen Kemira-omistuksesta

Luopuminen Mandatum-omistuksesta

Solidium sijoittaa ICEYEhin