Solidiumin eettisissä toimintaperiaatteissa (Code of Conduct) määrittelemme tapamme toimia kaikessa liiketoiminnassamme. Toimintaperiaatteet perustuvat arvoihimme: avoimuus, luottamus, vaikuttavuus, uudistuminen ja integriteetti. Yhteisillä toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme sidosryhmiemme luottamusta meihin.

Solidiumin hallitus ja koko henkilöstö ovat sitoutuneet näihin eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin. Periaatteisiin tutustuminen on osa perehdytystä työsuhteen alkaessa ja osaamista pidetään yllä vuosittaisella koulutuksella.

Solidiumin lakiasiainjohtaja koordinoi näiden toimintaperiaatteiden ja muun Solidiumin ohjeistuksen toimivuutta ja toimii Solidiumin Compliance Officerina.

Ilmaise huolesi väärinkäytöksistä