Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä. Visiomme on, että omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Aktiivisena omistajana haluamme olla mukana vaikuttamassa asioihin, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön menestykseen ja omistaja-arvoon. Solidiumin tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä yhtiöllä on hallituspaikka jokaisen omistusyhtiönsä hallituksessa.

Solidiumin arvot ovat avoimuus, luottamus, vaikuttavuus, uudistuminen ja integriteetti.

Lue strategiastamme tarkemmin

Vastuullinen liiketoiminta avainasemassa

Haluamme omistamisen keinoin edistää myös vastuullista yritystoimintaa ja edellytämme yrityksiltä yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Pyrimme toimimaan vastuullisesti sekä yrityksenä että omistajana. Näkemyksemme mukaan vastuullinen toimintatapa kasvattaa ja turvaa pitkällä aikavälillä yritysten omistaja-arvoa.

Tutustu Solidiumin hallitukseen