Solidium toimii markkinaehtoisesti ja sijoituspäätöksiä tehdään vain taloudellisten edellytysten täyttyessä. Visiomme on, että omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Aktiivisena omistajana haluamme olla mukana vaikuttamassa asioihin, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön menestykseen ja omistaja-arvoon. Solidiumin tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä yhtiöllä on hallituspaikka jokaisen omistusyhtiönsä hallituksessa.

Solidiumin arvot ovat avoimuus, luottamus, vaikuttavuus, uudistuminen ja integriteetti.

Solidiumin arvot

Avoimuus

Painotamme toimintamme ja raportointimme läpinäkyvyyttä erityisesti julkisen omistuksemme vuoksi. Sisäisesti kommunikoimme avoimesti sekä tuomme matalalla kynnyksellä esiin kehityskohteita.

Luottamus

Tehtävämme perustuu luottamukseen siitä, että omistuksia hoidetaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä sidosryhmien välillä. Toimintamme pohjautuu keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.

Vaikuttavuus

Pyrimme edistämään omistusyhtiöidemme kehitystä, hyvän omistamisen kulttuuria ja pääomamarkkinoiden toimintatapoja. Käymme dialogia omistusyhtiöiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja tarjoamme näkemyksiämme arvonluontiin liittyen, jotta omistusyhtiömme menestyvät verrokkiyhtiöitään paremmin.

Uudistuminen

Painotamme jatkuvaa kehittymistä, oppimista ja toimintatapojen uudistamista. Haastamme myös omistusyhtiöitämme näyttämään suuntaa toimialansa kehityksessä.

Integriteetti

Toimimme vastuullisesti vahvistaaksemme ja vakauttaaksemme kotimaista omistusta sekä kasvattaaksemme pitkäjänteisesti omistustemme arvoa. Päätöksemme tähtäävät johdonmukaisesti ja suoraselkäisesti edistämään näitä tavoitteita.

Lue strategiastamme tarkemmin

Vastuullinen liiketoiminta avainasemassa

Haluamme omistamisen keinoin edistää myös vastuullista yritystoimintaa ja edellytämme yrityksiltä yritysvastuun vahvaa integroimista liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritysvastuun johtamista. Pyrimme toimimaan vastuullisesti sekä yrityksenä että omistajana. Näkemyksemme mukaan vastuullinen toimintatapa kasvattaa ja turvaa pitkällä aikavälillä yritysten omistaja-arvoa.

Tutustu Solidiumin hallitukseen