Hallitus

Harri Sailas

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1951, ekonomi

2007–2015Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, toimitusjohtaja
–2007Eri johtotehtäviä Nordeassa ja sen edeltäjäpankeissa, viimeksi pääkaupunkiseudun aluepankin johtajana ja Nordea Pankki Suomen varatoimitusjohtajana

Luottamustehtäviä:

2020–FinnHEMS Oy, hallituksen puheenjohtaja
2015–Helsingin Diakonissalaitos, valtuuskunnan jäsen

Aaro Cantell

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1964, DI

2005– Normet Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä
1997–2007Fenno Management Oy, osakas ja toimitusjohtaja
1993–1997Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA, sijoitusjohtaja

Luottamustehtäviä:

2021–Teknologiateollisuuden työnantajat ry, hallituksen puheenjohtaja
2021–Teknologiateollisuuden satavuotissäätiö, hallituksen puheenjohtaja
2016–Valmet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
2015–Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA, valtuuskunnan jäsen

Jannica Fagerholm

s. 1961, KTM                                                

2010–Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, toimitusjohtaja
1999–2010SEB Gyllenberg Private Bank, toimitusjohtaja
1998–1999Handelsbanken Liv Suomi, maajohtaja
1990–1998Sampo-konserni, sijoitusyksikkö

Luottamustehtäviä:

2016–Kesko Oyj, hallituksen jäsen
2013–Sampo Oyj, hallituksen jäsen
2001– Svenska litteratursällskapet i Finland, finansrådet

Jouko Karvinen

s. 1957, DI

2007–2014Stora Enso Oyj, toimitusjohtaja
2002–2006Royal Philips, Medical-divisioona, toimitusjohtaja
−2002ABB Asea Brown Bover, eri johtotehtäviä 1980-luvulta saakka

Luottamustehtäviä:

2016−Finnair Oyj, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2017 alkaen
2015−IMD Business School (Lausanne, Sveitsi), säätiön hallituksen  jäsen

Aiempia hallitustehtäviä: SKF, Nokia, Valmet sekä neuvonantajana Komatsu Corporation

Jukka Ohtola

s. 1967, KTM, CEFA

2007-Valtioneuvoston kanslia, neuvotteleva virkamies
1997-2007Kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja

Luottamustehtäviä:

2021-Suomen Malmijalostus Oy, hallituksen jäsen

Laura Raitio

s. 1962, TkL

2014–2017Diacor terveyspalvelut Oy, toimitusjohtaja
1990–2014Erilaiset johtotehtävät Ahlstrom Oyj:ssä, viimeisimpänä Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtajana 2009-2014 ja konsernin johtoryhmän jäsenenä 

Luottamustehtäviä:

2022–Unikie Oy, hallituksen jäsen
2021–Alko Oy, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2022 alkaen
2019– Boardman Oy, hallituksen puheenjohtaja
2019–Arvopaperimarkkinayhdistys ry, hallituksen jäsen
2018–Helsingin Diakonissalaitos sr, hallituksen puheenjohtaja
2017–Raute Oyj, hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtaja 2019 alkaen
2015–Suominen Oyj, hallituksen jäsen

Marjo Miettinen

s. 1957, KT

2021– Ensto Invest Oy, hallituksen jäsen (puheenjohtaja 2017-2021)
2016– Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja 
2006–2014    EM Group Oy, toimitusjohtaja
2002–2006Ensto Oy, hallituksen puheenjohtaja
1988–2001Ensto Oy, useita johtotehtäviä

Luottamustehtäviä:

2022– European Family Businesses, hallituksen jäsen
2021– Teknologiateollisuus ry, hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja 2019–2021)
2021– P2X Solution Oy, hallituksen jäsen
2020– Opetus- ja kulttuuriministeriö, tutkimus- ja innovaationeuvoston jäsen
2020– Tekniikan Akatemia TAF, hallituksen jäsen
2020–TT-säätiö, hallituksen puheenjohtaja 
2020–Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen
2016–Boardman Oy, partneri
2005– EM Group Oy, hallituksen jäsen
1999– Ensto Oy, hallituksen jäsen

Timo Ahopelto

s. 1975, DI

2009– Lifeline Ventures, perustajaosakas
2006–2009 Blyk, liiketoimintajohtaja
2000–2006 CRF Health, perustaja-toimitusjohtaja, kaupallinen johtaja 
1999–2000    McKinsey & Company

Luottamustehtäviä:

2019–Yksityisyrittäjäin Säätiö, hallituksen jäsen
2019–Uuden Lastensairaalan Tukisäätiö, hallituksen jäsen
2017– Tieto Oyj, hallituksen jäsen
2015–2018Startup-säätiö, hallituksen jäsen
2014–2020Business Finland, johtokunnan jäsen
2014– Slush teknologiakonferenssi, hallituksen puheenjohtaja
2014– Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen
2014– Helsingin Yliopiston Innovaatiotoimikunta, hallituksen jäsen