Vi förstärker och stabiliserar det inhemska ägandet

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och som äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga bolag.

Solidiums uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i bolagen och öka innehavens värde på lång sikt. Solidium verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. I enlighet med den förnyade strategin, granskar Solidium sina placeringsobjekt med ett ännu starkare fokus på deras potentiella nationella betydelse i framtiden. Vår vision är att våra innehavsbolag presterar bättre än sina jämförelsebolag. Solidium är minoritetsägare i tolv bolag, varav elva är börsnåterade.

19,4%

Anora Group Oyj

10,0%

Elisa Abp

11,1%

Konecranes Abp

14,9%

Metso Abp

5,8%

Nokia Plc

10,1%

Nokian Renkaat Abp

15,5%

Outokumpu Oyj

6,6%

Sampo Abp A

10,7%

Stora Enso Oyj tot. *

10,8%

Tietoevry Abp

10,1%

Valmet Abp

Innehavens totalvärde 23.07.2024 7 042 milj. €

* Solidium Oy:s andel av alla Stora Enso Oyj:s aktier är 10,7 % och 27,3 % av alla röster

Bekanta dej med Solidiums innehav

Företagsansvar

Solidiums vision är att vara en professionell och ansvarsfull ägare som utövar sitt företagsansvar på lång sikt och på ett sätt som ökar värdet.