Fin | Eng | Swe

Solidium är ett aktiebolag som ägs i sin helhet av finska staten och är en betydande ägare i 13 börsbolag

Solidium

Solidium i korthet

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag.

Portföljens avkastning