En styrelseledamot i Solidium Oy har åtalats i en fråga relaterad till Ramirent Oyj. Solidium har fått information om att åklagaren har beslutat att väcka åtal mot tidigare ledning för Ramirent Oyj för misstänkt brott mot informationsplikten på värdepappersmarknaden. Styrelseledamoten Laura Raitio tjänstgjorde som styrelseledamot för Ramirent Oyj under den påstådda tidsperioden år 2019. Enligt den information som Solidium har fått förnekar Laura Raitio att hon har begått brottet.

Solidium Oy är inte en part i fallet, och åtalet påverkar inte Laura Raitios arbete i Solidiums styrelse. Solidium följer rättsprocessen och kommer att ompröva situationen senast när resultatet av rättsprocessen är känt.

Tilläggsinformation: styrelseordförande Jouko Karvinen, Solidium Oy; ringbud Jaana Lahti, tel.
+358 (0)50 339 8801

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i elva betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,5 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi/sv/.