Aktieinnehav

Företag Antal aktier Värde (milj.€) Ägarandel (%) Slutkurs
Anora Group Oyj 13 097 481 61 19,4% 4,64
Elisa Abp 16 802 800 699 10,0% 41,62
Konecranes Abp 8 793 123 478 11,1% 54,35
Metso Abp 123 477 168 1 409 14,9% 11,41
Nokia Plc 325 000 000 1 156 5,8% 3,56
Nokian Renkaat Abp 14 031 000 120 10,1% 8,54
Outokumpu Oyj 70 793 208 263 15,5% 3,72
Sampo Abp A 33 278 580 1 353 6,6% 40,65
Stora Enso Oyj tot. * 84 447 576 1 135 10,7%
Stora Enso Oyj A 62 655 036 843 35,6% 13,45
Stora Enso Oyj R 21 792 540 292 3,6% 13,42
Tietoevry Abp 12 857 918 247 10,8% 19,19
Valmet Abp 18 640 665 467 10,1% 25,05
Placeringar 7 387

Totalvärde är 24.05.2024 slutkurs

* Solidium Oy:s andel av alla Stora Enso Oyj:s aktier är 10,7 % och 27,3 % av alla röster

Övergå till aktietransaktioner

Aktieinnehavens avkastning

Vinstutdelning till staten