Aktieinnehav

Företag Antal aktier Värde (milj.€) Ägarandel (%) Slutkurs
Anora Group Oyj 13 097 481 65 19,4% 5,00
Elisa Abp 16 802 800 865 10,0% 51,50
Kemira Oyj 7 782 765 119 5,0% 15,32
Konecranes Abp 8 793 123 312 11,1% 35,51
Metso Abp 123 477 168 1 336 14,9% 10,82
Nokia Plc 325 000 000 1 235 5,8% 3,80
Nokian Renkaat Abp 14 031 000 119 10,1% 8,49
Outokumpu Oyj 70 793 208 377 15,5% 5,33
Sampo Abp A 33 278 580 1 430 6,5% 42,98
Stora Enso Oyj tot. * 84 447 576 1 113 10,7%
Stora Enso Oyj A 62 655 036 843 35,6% 13,45
Stora Enso Oyj R 21 792 540 271 3,6% 12,43
Tietoevry Abp 12 857 918 328 10,9% 25,52
Valmet Abp 18 640 665 538 10,1% 28,86
Placeringar 7 840

Totalvärde är 07.06.2023 slutkurs

* Solidium Oy:s andel av alla Stora Enso Oyj:s aktier är 10,7 % och 27,3 % av alla röster

Övergå till aktietransaktioner

Aktieinnehavens avkastning

Vinstutdelning till staten

Chart by Visualizer