Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2024
2023

Beslut av Solidium Oy:s ordinarie bolagsstämma

Solidiums ordinarie bolagsstämma hölls i Helsingfors 18.12.2023. Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.7.2022–30.6.2023 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag utbetala en dividend om 342…

Solidium publicerar årsberättelsen för 2022–2023

Solidium har publicerat årsredovisningen för 2022–2023 i PDF-format 8.9.2023 på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/ (på finska) och https://www.solidium.fi/en/annual-report/ (på engelska). Tilläggsuppgifter: verkställande director Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904