Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2022

Finska statens bryggfinansiering till Fortum via Solidium

Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har idag undertecknat avtalet varmed Solidium lånar till Fortum…

Solidium Oy:s halvårsöversikt 1.7.–31.12.2021

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var 7,9 procent under rapportperioden 1.7 – 31.12.2021 och 33,5 procent under kalenderåret 2021 Solidiums substansvärde minskade under halvårsperioden med 0,4 miljarder euro, som en följd av vinstutdelning…

Solidiums verkställande direktör avgår

Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen lämnar sin post som VD den 31 maj 2022. Mäkinen, 60, har verkat i företagets ledning från och med år 2017. ”De senaste fem åren har varit…
2021

Anora Group Abp:s aktier överläts till Solidium Oy

Finska staten överlät den 25 november 2021 alla sina 13 097 481 aktier i Anora Group Abp, cirka 19,4 % av Anora Group Abp:s utestående aktier, till Solidium Oy. Aktiernas överlåtelsevärde var den…