Antalet aktieinnehav ökade till tretton, då Mandatum separerades från Sampo-koncernen.

Avkastningen på Solidiums aktieinnehav var -4,9 procent under halvårsperioden 1.7.–31.12.2023. Värdet på Solidiums aktieinnehav sjönk under halvårsperioden från 7 517 miljoner euro till 7 078 miljoner euro.

– Den svaga avkastningen på Solidiums aktieinnehav under halvårsperioden förklaras med tre faktorer: försämrade ekonomiska utsikter, ökad geopolitisk spänning, och portföljens koncentration. I den totala avkastningen syns några stora innehavs svaga aktiekursutveckling. Vi är mera optimistiska om framtiden i och med att vi ser betydliga möjligheter för värdestegring i många av våra innehav, säger Solidiums verkställande direktör Reima Rytsölä.

Solidium gjorde inga aktietransaktioner under halvårsperioden men antalet aktieinnehav ökade till tretton då Sampo genomförde den partiella delningen. Solidium fick i oktober cirka 33 miljoner stycken Mandatum aktier vilket motsvarar ungefär 6,6 procent av Mandatums utestående aktier.

– Sampos partiella delning genomfördes framgångsrikt och Mandatums färd som ett självständigt publikt listat bolag startade. Efter delningen förväntar vi för Sampo minskad marknadsrisk och förbättrad avkastning på kapitalet. Enligt vår syn har även Mandatum goda förutsättningar till framgång med starka varumärket och erfarna ledningen, säger Reima Rytsölä.

Solidium delade i slutet av rapportperioden cirka 342 miljoner euro som dividend till den finska staten.

Implementering av den förnyade strategin pågår, identifiering av placeringsmöjligheter är i full gång

Solidium publicerade i augusti 2023 sin förnyade strategi. Solidium kommer att fortsätta med aktivt ägarskap, och därtill uppdaterades bedömningen gällande nationell betydelse.

Tidigare placerade Solidium i företag som varit nationellt sett viktiga redan vid placeringstillfället. Enligt nya strategin kan Solidium även placera i företag som anses ha betydande potential att växa till nationellt sett viktiga företag i framtiden. – Nya strategins genomförande har startat väl. Många av de principer som gäller vid placering i tillväxtföretag är också tillämpliga vid placering i mer mogna företag, men det finns skillnader. Som en följd av detta har vi omorganiserat oss internt och utvecklat våra placeringsprocesser. Identifiering av placeringsmöjligheter är i full gång, säger Reima Rytsölä.

Tilläggsinformation:

Verkställande direktör Reima Rytsölä; ringbud, Inka Virtanen, tfn +358 50 304 7904

Bilaga:

Solidiums halvårsrapport 1.7.-31.12.2023

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Mandatum, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.