Meddelanden

Sök meddelande

Välj tid

2013

Solidium Oy:s delårsrapport 1.1.-30.6.2013

Avkastningen på Solidiums portfölj var 4,8 procent under halvårsperioden och 13,9 procent under de senaste 12 månaderna Under halvårsperioden fick Solidium 398 miljoner euro i vinstutdelning från portföljbolagen Solidium deltog i Talvivaaran…

Solidium blir största ägare i Talvivaara

Solidium Oy blir den största ägaren i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj med en ägarandel om cirka 16,7 procent i och med att bolaget idag har meddelat att aktieemissionen genomförs. Före aktieemissionen uppgick Solidiums…

Solidium Oy:s halvårsrapport 1.7.-31.12.2012

Avkastningen på Solidiums portfölj var 8,7 procent under halvårsperioden och 9,2 procent under de senaste 12 månaderna Solidium betalade 800 miljoner euro i vinstutdelning till finska staten Till följd av vinstutdelningen sjönk…