Solidium Oy har ökat sitt ägande i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj genom aktieköp på börsen på så sätt att Solidium nu äger 12 418 718 aktier i Talvivaara, vilket motsvarar 5,05 procent av bolagets aktiestock.

Talvivaara är en internationellt sett betydande producent av basmetaller som främst koncentrerar sig på produktion av nickel och zink med hjälp av en teknik som kallas biourlakning.

Tilläggsuppgifter: Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 6,4 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.