Solidium Oy on lisännyt omistustaan Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä ostamalla osakkeita markkinoilta, ja Solidiumin omistusosuus Talvivaaran Kaivososakeyhtiön kaikista osakkeista on 5,05 prosenttia. Solidium omistaa yhteensä 12 418 718 Talvivaaran osaketta.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905.

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Sponda Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 6,4 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.