Solidium använder sin teckningsrätt i sin helhet

Solidium Oy deltar i SSAB AB:s företrädesrättsemission på 5 miljarder kronor som offentliggjordes i dag. Solidium har förbundit sig att använda sin företrädesrätt vid emissionen i sin helhet genom att teckna nya aktier i SSAB för totalt cirka 900miljoner kronor(ca 98 miljoner euro).

SSAB:s största aktieägare, Solidium och Industrivärden, stöder emissionen och har gett teckningsförbindelser vardera i enlighet med sina aktieinnehav.

”Med emissionen förstärks SSAB:s ekonomiska läge, skuldsättningen sjunker till samma nivå som jämförelsebolagen och bolagets finansiering säkerställs. Nu har SSAB bättre förutsättningar att förverkliga sin tillväxtstrategi som baserar sig på specialstål”, konstaterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Svenska SSAB och Rautaruukki gick samman i juli 2014 till ett betydande nordiskt stålbolag med produktion även i Nordamerika. Bolaget har en stark global marknadsposition inom specialstål, och tillverkar också standardiserad tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Bolagens preliminära sammanlagda nettoförsäljning under 2015 uppgick till cirka 57 miljarder kronor (ca 6,2 miljarder euro). SSAB har tillsammans ungefär 16 000 medarbetare. Företaget har en årlig stålproduktionskapacitet på 8,8 miljoner ton. SSAB:s huvudkontor är placerat i Stockholm, Sverige. SSAB är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och Helsingfors. Solidium Oy:s andel av SSAB AB:s alla aktier var 17,1 % och av alla röster 10,1 % innan aktieemissionen.

Ytterligare information:Verkställande direktör Kari Järvinen, tfn 010 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,8 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv