Fin | Eng | Swe

Solidium är ett aktiebolag som ägs i sin helhet av finska staten och är en betydande ägare i 12 börsbolag

Solidium

Solidium i korthet

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och som äger minoritetsandelar i nationellt sett viktiga, börsnoterade bolag. Solidiums uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i bolagen och öka innehavens värde på lång sikt. Solidium verkar på marknadsvillkor och placeringsbeslut fattas endast när de ekonomiska förutsättningarna uppfylls. Vår vision är att våra innehavsbolag presterar bättre än sina jämförelsebolag.

Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag.

Portföljens avkastning