Solidium käyttää merkintäetuoikeutensa täysimääräisesti

Solidium Oy osallistuu SSAB AB:n tänään julkistamaan 5 miljardin kruunun merkintäetuoikeusantiin. Solidium on sitoutunut käyttämään merkintäetuoikeutensa osakeannissa täysimääräisesti ja merkitsemään SSAB:n uusia osakkeita yhteensä noin 900miljoonalla kruunulla (noin 98 miljoonaa euroa).

SSAB:n suurimmat osakkeenomistajat, sekä Solidium että Industrivärden, tukevat antia ja ovat kumpikin antaneet sitoumuksensa osallistua siihen omistusosuutensa mukaisesti.

”Osakeannin myötä SSAB:n taloudellinen asema vahvistuu, velkaantuneisuus alenee verrokkiryhmän tuntumaan ja rahoitustilanne selkiytyy. Nyt SSAB:lla on paremmat edellytykset toteuttaa erikoisteräksiin perustuvaa kasvustrategiaansa”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Ruotsalainen SSAB ja Rautaruukki yhdistyivät heinäkuussa 2014 ja muodostavat nyt merkittävän pohjoismaisen hiiliteräsyhtiön, jolla on tuotantoa lisäksi Pohjois-Amerikassa. Yhtiöllä on vahva asema erikoisteräksissä maailmanlaajuisesti, ja se tuottaa myös nauha-, levy- ja putkituotteita sekä rakentamisen ratkaisuja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli noin 57 miljardia kruunua (noin 6,2 miljardia euroa). SSAB:lla on yhteensä noin 16 000 työntekijää. Yhtiön vuotuinen terästuotantokapasiteetti on 8,8 miljoonaa tonnia. SSAB:n pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiö on noteerattu NASDAQ OMX Nordic Tukholmassa ja Helsingissä. Solidiumin omistusosuus yhtiössä on 17,1 prosenttia osakkeista ja 10,1 prosenttia äänistä ennen osakeantia.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 89 05

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin strategian perusta ja keskeisin tavoite on nykyomistusten hyvä hoito ja niiden arvon kasvattaminen. Solidium on omistajana kahdessatoista pörssiyhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakeomistusten markkina-arvo on noin 6,8 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi