Solidium har förvärvat 5 659 099 Stora Ensos A-aktier och sålt 5 690 961 Stora Ensos R-aktier. Efter transaktionerna är Solidiums röstandel i Stora Enso 27,3 procent (25,1 %) och andel av aktierna 12,3 procent (12,3 %).

”Stora Ensos A-aktier står sällan i större mängder till buds och vi ville utnyttja möjligheten. Vi avstod från motsvarande mängd R-aktier”, konstaterar Antti Mäkinen, Solidiums verkställande direktör. 

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)50 339 8801

 

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp.

Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar uppgick till cirka 8,3 miljarder euro per den 27 juni 2017.