Solidium stöder det avtal som Valmet Oyj och Neles Oyj har idag publicerat om att gå samman genom en fusion. Arrangemanget förstärker båda bolagens ställning som ledande leverantörer av teknologi och tjänster inom processindustrin genom att kombinera Neles flödeskontrollerbjudande med Valmets teknologi-, automation- och tjänstportfölj. Den kombinerade omsättningen uppgår till cirka 4,3 miljarder euro och antalet anställda till cirka 17 000.

Solidium, Valmets största ägare med 11,1 % av aktierna, välkomnar fusionen och förbinder sig att rösta för arrangemanget. I enlighet med transaktionsvillkoren kommer Solidium att äga ungefär 9,1 % av det sammanslagna bolaget. Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor inklusive godkännande av båda företagens extra bolagsstämmor.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag: Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, SSAB, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,0 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi