Solidium stöder det avtal som Metso Oyj och Outotec Oyj idag publicerat om att slå samman Metso Minerals och Outotec för att bilda en ledande leverantör av utrustning, service och processteknologi inom mineral-, metall- och bergbrytningsindustrin. Det kombinerade bolaget får namnet Metso Outotec Oyj och har en omsättning på 4,2 miljarder euro inklusive det av Metso tidigare meddelade förvärvet av McCloskey. Bolagens kompletterande erbjudanden, teknologi- och servicekunskap samt globala närvaro skapar en stark grund för samgåendet och möjliggör betydande synergifördelar.

Transaktionen genomförs som en partiell delning av Metso varvid Metsos aktieägare som delningsvederlag kommer att erhålla 4,3 nya aktier i Outotec för varje aktie i Metso de äger. Aktieägarna i Metso kommer sålunda att erhålla 78,0 % och Outotecs aktieägare 22,0 % av aktierna i nya Metso Outotec. Solidiums nuvarande ägarandel i både Metso och Outotec är 14,9 %. Efter genomförandet av transaktionen kommer Solidium att äga 14,9 % av det sammanslagna bolaget.

I och med samgåendet av Metso Minerals och Outotec kommer Metso att döpas om till Neles Abp, som förväntas bli ett ledande, globalt erkänt företag inom flödeskontroll. Efter slutförandet av transaktionen fortsätter Solidium som aktieägare i Neles med en ägarandel på 14,9 %. Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor inklusive godkännande av båda företagens extra bolagsstämmor.

Solidium, Cevian Capital Partners, Varma och Ilmarinen har oåterkalleligt förbundit sig att rösta för arrangemanget vid respektive bolags extra bolagsstämma, med undantag för sedvanliga villkor.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,9 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi