Solidium har idag villkorat avtalat om att förvärva circa 4,4 miljoner aktier i Tieto från EVRYs största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP, via bolaget Lyngen Holdco S.A.R.L. (“Apax”). Köpeavtalet är villkorat bland annat för att fusionen mellan Tieto och EVRY verkställs och innehåller sedvanliga förutsättningar för att aktietransaktionen kan fullbordas.

Solidiums ägarandel i Tieto är 10,0 %. Vid slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och EVRY kommer Solidiums ägarandel att minska till 6,3 %, i och med att EVRYs aktieägare kommer att erhålla 37,5 % av TietoEVRY. Ifall aktietransaktionen mellan Solidium och Apax fullbordas, kommer Solidiums ägarandel att kvarstå på 10,0 %.

Tieto har publicerat detaljrik information om samgåendet igår den 18 juni 2019.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi