Solidium har idag avtalat om att förvärva 4 442 500 aktier i TietoEVRY från bolagets största ägare Fonder rådgivna av Apax Partners LLP, via bolaget Lyngen Holdco S.A.R.L. (“Apax”). Köpesumman uppgår till cirka 122,6 miljoner euro. Solidium och Apax ingick 19.6.2019 ett villkorat avtal enligt vilket Solidium hade rätt att förvärva ovan nämnda aktiemängd. Solidium publicerade ett pressmeddelande om detta den 19 juni 2019. I och med slutförandet av den gränsöverskridande fusionen mellan Tieto och EVRY den 5 december 2019 minskade Solidiums ägarandel till 6,3 procent eftersom EVRYs aktieägare erhöll 37,5 % av TietoEVRY. Solidiums ägarandel i TietoEVRY återgår till 10 % genom avtalet som undertecknades idag.

Fusionsfördelarna bygger på bolagens väl kompletterande verksamheter i Norge, Finland och Sverige. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro och med 24 000 anställda är det nya företaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska bolag och samhället i stort. Samgåendet innebär flera fördelar ur ett geografiskt, erbjudande- och kundperspektiv. TietoEVRYs huvudkontor finns i Esbo, Finland.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, TietoEVRY och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi