Solidium Oy blir den största ägaren i Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj med en ägarandel om cirka 16,7 procent i och med att bolaget idag har meddelat att aktieemissionen genomförs. Före aktieemissionen uppgick Solidiums ägarandel i Talvivaara till 8,9 procent. Solidium deltog i aktieemissionen med full egen andel genom att teckna aktier för cirka 23 miljoner euro och för ytterligare cirka 24 miljoner i den sekundära teckningen.

”Vi är nöjda med att aktieemissionen kunde genomföras på ett framgångsrikt sätt. Med hjälp av emissionen kan bolaget genomföra de miljöinvesteringar som bolaget akut behöver samt uppstarta produktionen. Vi är också nöjda med att de övriga aktieägarna i Talvivaara, i synnerhet småplacerarna, aktivt deltog i emissionen” kommenterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Solidiums placeringsstrategi är att långsiktigt äga nationellt sett viktiga börsbolag. Solidium är en minoritetsägare som i samarbete med övriga betydande aktieägare strävar till att utveckla portföljbolagen för att öka deras värde. Solidium anser det vara viktigt att portföljbolagen tar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar i sin verksamhetsomgivning.

”Solidium är en långsiktig ägare som förutsätter ansvarsfull och resultatinriktad verksamhet av sina portföljbolag. En förutsättning för att kunna skapa ekonomiskt mervärde på lång sikt är att företagsansvarsfrågorna hanteras på ett gott sätt. Talvivaara har haft stora svårigheter men vi stöder fortfarande bolaget i dess strävan att lösa problemen och vi tror på en framtida positiv utveckling av bolaget och hela det finländska gruvklustret” fortsätter verkställande direktör Järvinen.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium, tel. 010 830 8905
Chefsjurist Tapani Varjas, Solidium, tel. 010 830 8912
Även Natalie Nevaste förmedlar intervjuönskemål, tel. 010 830 8901

 

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,6 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.