Solidium Oy:stä tulee Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n suurin omistaja noin 16,7 prosentin omistusosuudella yhtiön tänään julkistaman merkintäoikeusannin toteuttamisen seurauksena. Ennen osakeantia Solidiumin omistusosuus Talvivaarasta oli 8,9 prosenttia. Solidium käytti osakeannissa merkintäoikeutensa täysimääräisesti merkitsemällä uusia osakkeita noin 23 miljoonalla eurolla ja merkitsemällä toissijaisessa merkinnässä uusia osakkeita noin 24 miljoonalla eurolla.

”Olemme tyytyväisiä, että Talvivaaran osakeanti saatiin toteutettua onnistuneesti. Sen avulla yhtiö pystyy toteuttamaan kipeästi tarvitsemansa ympäristöinvestoinnit ja kaivostoiminnan ylösajon. Olemme myös tyytyväisiä siihen, että Talvivaaran muut osakkeenomistajat, erityisesti piensijoittajat, osallistuivat aktiivisesti osakeantiin,” kommentoi Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Solidiumin sijoitusstrategiana on sijoittaa pitkäjänteisesti kansallisesti merkittäviin pörssiyhtiöihin. Solidium on vähemmistöomistaja, joka pyrkii vaikuttamaan sijoitustensa arvon kehittymiseen yhdessä muiden merkittävien osakkeenomistajien kanssa. Solidiumille on tärkeää, että sen omistamat yritykset kantavat niin taloudellista, ympäristö- kuin sosiaalista vastuuta omassa toimintaympäristössään.

”Solidium on pitkäjänteinen omistaja, joka edellyttää salkkuyhtiöiltään vastuullista ja tuloksellista toimintaa. Yritysvastuuasioiden hyvä hoitaminen on yksi pitkäjänteisen taloudellisen arvon tuottamisen edellytys. Talvivaara on kohdannut suuria vaikeuksia, mutta tuemme edelleen yhtiötä sen pyrkiessä ratkaisemaan ongelmiaan sekä uskomme yhtiön ja koko suomalaisen kaivosklusterin positiiviseen kehitykseen tulevaisuudessa,” jatkaa toimitusjohtaja Järvinen.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905
Päälakimies Tapani Varjas, Solidium Oy, puh. 010 830 8912
Haastattelupyyntöjä välittää myös Natalie Nevaste, puh. 010 830 8901

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,6 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.