Försäljningsbeloppet uppgår till 148 miljoner euro

Solidium har avtalat om att sälja alla sina aktier i Sponda Oyj till en inhemsk ägargrupp, Oy PALSK Ab. Oy PALSK Ab ägs av Föreningen Konstsamfundet, Sigrid Jusélius Stiftelse, Stiftelsen för Åbo Akademi, Pensionsförsäkringsbolaget Veritas och Svenska litteratursällskapet i Finland. Före försäljningen ägde Solidium 42 163 745 aktier i Sponda dvs. 14,9 procent av bolagets aktiestock. Försäljningspriset per aktie uppgår till 3,50 euro, försäljningsbeloppet till ca 148 miljoner euro och försäljningsvinsten före skatt till ca 71 miljoner euro. Försäljningspriset per aktie överstiger med 14 procent det volymvägda medelpriset under de senaste 6 månaderna samt överstiger med 5 procent gårdagens slutkurs. Transaktionen kommer att slutföras senast 30.10.2012.

”Avyttringen av vårt resterande innehav i Sponda är en naturlig fortsättning till vår aktieförsäljning för 2 år sedan då vi minskade vår ägarandel från 34 procent till 15 procent. Vi hade nu möjligheten att sälja aktierna till en god prisnivå jämfört med Spondas rådande aktiekurs och denna försäljning förverkligar samtidigt vår bolagsspecifika placeringsstrategi. Vi är nöjda med att aktieägandet i Sponda i stor utsträckning förblir i inhemska händer även efter försäljningarna”, konstaterar Solidiums verkställande direktör Kari Järvinen.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Kari Järvinen, Solidium Oy, tel. 010 830 8905

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår elva börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Abp, Sampo Abp, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB och Tieto Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,1 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.