Osakkeiden myyntitulot 148 miljoonaa euroa

Solidium on sopinut myyvänsä kaikki omistamansa Sponda Oyj:n osakkeet kotimaiselle omistajaryhmälle, Oy PALSK Ab:lle. Oy PALSK Ab:n omistajia ovat Föreningen Konstsamfundet, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Stiftelsen för Åbo Akademi, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas ja Svenska litteratursällskapet i Finland. Ennen myyntiä Solidium omisti 42 163 745 Sponda Oyj:n osaketta, eli 14,9 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakekohtainen myyntihinta on 3,50 euroa, myyntitulot noin 148 miljoonaa euroa ja myyntivoitto ennen veroja noin 71 miljoonaa euroa. Osakekohtainen myyntihinta on 14 prosenttia viimeisten 6 kuukauden vaihdolla painotettua keskikurssia korkeampi ja eilistä päätöskurssia 5 prosenttia korkeampi. Osakekauppa toteutetaan viimeistään 30.10.2012.

”Luopuminen lopuista Spondan osakkeistamme on luonnollinen jatko kaksi vuotta sitten toteutetulle osakemyynnillemme, jossa vähensimme omistusosuutta 34 prosentista 15 prosenttiin. Meille tarjoutui nyt vallitsevaan osakekurssiin nähden hyvä mahdollisuus myydä omistuksemme yhtiössä, ja tämä toteuttaa yhtiökohtaista sijoitusstrategiaamme. Olemme tyytyväisiä siihen, että myyntien jälkeenkin Spondan omistus säilyy vahvasti kotimaisissa käsissä”, toteaa Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Kari Järvinen, Solidium Oy, puh. 010 830 8905

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on yksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Rautaruukki Oyj, Sampo Oyj, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB ja Tieto Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,1 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.