Solidium Oy har utnämnt Reima Rytsölä, (f. 1969), till ny verkställande direktör. Rytsölä verkar för tillfället som vice verkställande direktör på Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Han har tidigare verkat i olika chefsposter på Pohjola Bank Abp.

”Reima Rytsölä har en lång och mångsidig erfarenhet av finansbranschen och under de senaste åren speciellt från krävande ledningsposter inom placeringsverksamhet. Han känner ingående Solidiums verksamhet och uppfyller på alla sätt de kriterier som Solidiums styrelse kräver för uppgiften”, säger Solidiums styrelseordförande Harri Sailas

”Jag tar emot denna sammhälleligt betydande post med entusiasm och ödmjukhet. Solidium har under de senaste åren etablerat sin plats som en viktig utvecklare av ägandeskapet i Finland och det är fint att få fortsätta och vidareutveckla verksamheten tillsammans med en mycket professionell organisation”, konstaterar Solidiums nya verkställande direktör Reima Rytsölä.

Reima Rytsölä tillträder som verkställande direktör snarast möjligt, men dock senast den 1 oktober 2022. Chefsjurist Ulla Palmunen verkar som Solidiums tjänsteförrättande verkställande direktör från och med 1.6.2022 tills Reima Rytsölä tillträder sin nya befattning. Antti Mäkinen som varit Solidiums verkställande direktör från 2017 lämnar sin post 31.5.2022.

Tilläggsinformation:
Solidium Oy; ringbud Inka Virtanen, assistent till styrelseordföranden, tel. 010 830 8901
Reima Rytsölä; tel. 050 048 2691

Reima Rytsöläs CV i huvuddrag:

2014–           Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma, Vice verkställande direktör, placeringar
2018–2013    Pohjola Bank Abp, Direktör för bankrörelsen
1998–2007    Pohjola Bank Abp och dess dotterbolag, arbete inom placeringsverksamheten och som chef
f. 1969
Politices magister, CEFA, AMP

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,6 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi/sv.