Specialuppgiftsbolaget Solidium Oy:s extra bolagsstämma beslutade befria Pekka Ala-Pietilä från styrelsemedlemskap och samtidigt från uppgiften som styrelseordförande i bolaget. Solidium ägs i sin helhet av staten. Heikki Bergholm, som tidigare varit styrelsemedlem i bolaget, valdes till tillfällig styrelseordförande. Till övriga delar förblir styrelsens sammansättning oförändrad.

”Jag tackar styrelseordförande Pekka Ala-Pietilä för hans arbete i bolaget. Den tjänstemannaarbetsgrupp som jag tidigare tillsatt för att utreda utvecklandet av bolaget slutför sitt arbete i slutet av månaden. Nu är det nödvändigt att analysera bolagets verksamhetssätt som en del av förvaltningen av statens bolagsinnehav och göra nödvändiga ändringar i anslutning till detta”, konstaterar ministern med ansvar för statens ägarstyrning Sirpa Paatero.

Den statliga ägaren kommer utifrån arbetsgruppens rapport att dra upp riktlinjer för Solidiums roll och verksamhetssätt som en del av förvaltningen av statens bolagsinnehav. Detta sker uppskattningsvis under hösten 2015.

Ytterligare information: Eero Heliövaara, överdirektör, eero.heliovaara@vnk.fi, tfn 0295 160 150, statsrådets kansli