Valtion täysin omistaman erityistehtäväyhtiö Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti vapauttaa Pekka Ala-Pietilän hallituksen jäsenyydestä ja samalla hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Väliaikaiseksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergholm, joka on aiemmin toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy entisellään.

”Kiitän hallituksen puheenjohtajana toiminutta Pekka Ala-Pietilää panoksestaan yhtiöön. Aiemmin asettamani, yhtiön kehittämistä selvittävä virkamiestyöryhmä saa työnsä päätökseen tämän kuun lopussa. Nyt on tarpeellista selvittää yhtiön toimintatapa osana valtion yhtiöomistusten hallinnointia ja tehdä tarpeelliset muutokset siihen liittyen”, toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero.

Työryhmän selvityksen perusteella valtio-omistaja tulee linjaamaan Solidiumin roolia ja toimintatapaa osana valtion yhtiöomistusten hallinnointia. Arviolta tämä tulee tapahtumaan syksyn 2015 kuluessa.

Lisätietoja: Ylijohtaja Eero Heliövaara, valtioneuvoston kanslia, eero.heliovaara@vnk.fi, puh. 0295 160 150