Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors 29.7.2016. På stämman valdes en ny styrelse för bolaget från och med 1.8.2016.

Bolagsstämman fastslog antalet styrelseledamöter till sex (6) ledamöter.

Till styrelseledamöter valdes Harri Sailas (ordförande), Eija Ailasmaa (vice ordförande) och till ordinarie ledamöter Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki och Marjo Miettinen.

Solidium Oy

Tilläggsuppgifter; ringbud, ledningens assistent Jaana Lahti tfn. +358 10 830 8904

 

 

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är cirka 6,7 miljarder euro. Tilläggsuppgifter:www.solidium.fi.