Tiedotteet

Hae tiedotteita

Valitse aikaväli

2021

Solidium Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 28.10.2021. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 368 miljoonaa euroa.…

Solidium Oy:n osakkeenomistajan päätös pääoman palautuksesta

Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio päätti 14.9.2021 siirtää pääoman palautuksena Suomen valtiolle kaikki Solidiumin omistamat SSAB AB:n osakkeet eli noin 271 miljoonan euron arvosta osakkeita. Tämän seurauksena Solidiumin omistusosuus SSAB:ssa laskee…

Solidium Oy:n tilinpäätös ja puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Tilikausi 1.7.2020–30.6.2021 Tilikaudella osakeomistusten tuotto oli erinomaiset 40,6 prosenttia ja yhtiön substanssiarvo kasvoi 6 572 miljoonasta 2 189 miljoonalla eurolla euroa 8 761 miljoonaan euroon Solidiumin tilikauden tulos oli 197 miljoonaa euroa Solidiumin…

Solidium tukee Valmetin ja Neleksen yhdistymistä

Solidium tukee Valmet Oyj:n ja Neles Oyj:n tänään ilmoittamaa järjestelyä yhdistyä sulautumisella. Järjestely tukee molempien yhtiöiden asemaa johtavina prosessiteollisuuden laite- ja palvelutoimittajina yhdistämällä Neleksen virtauksenhallintaratkaisut sekä Valmetin teknologia-, automaatio- ja palveluportfolion. Yhdistettyjen…

Solidium toteutti onnistuneesti SSAB AB:n B-osakkeiden myynnin

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN…