Suomen valtio luovutti 11. kesäkuuta kaikki omistamansa 16 006 000 Elisa Oyj:n osaketta, noin 9,62 prosenttia Elisa Oyj:n osakekannasta, Solidium Oy:lle apporttina. Elisan osakkeen luovutusarvona oli julkisen kaupankäynnin päätöskurssi 11.6.2009 Helsingin pörssissä, 10,84 euroa/osake. Luovutuksen seurauksena Solidiumin omaa pääomaa korotettiin osakkeiden markkina-arvoa vastaavalla määrällä, 173 505 040 eurolla.

Luovutuksen jälkeen Solidium nosti omistusosuutensa 10,0 prosenttiin Elisa Oyj:ssa 16.6.2009 hankkimalla 625 000 osaketta julkisessa kaupankäynnissä.

(Lähde: Valtioneuvoston kanslian tiedote 12.6.2009 ja Elisa Oyj:n liputusilmoitus 17.6.2009)