Solidium Oy har förvärvat 5,1 procent av aktierna i Nokian Renkaat Abp för cirka 205 miljoner euro med en köpeskilling på 29,3 euro per aktie. Aktierna har förvärvats på marknaden under de senaste månaderna. Nokian Renkaat utgör efter aktieförvärven cirka 3 procent av Solidiums aktieplaceringar, vilka totalt uppgår till cirka 8,1 miljarder euro.

”Nokian Renkaat har redan länge drivit sin framgångsrika nischstrategi på världens däckmarknader. Med en tredje tillverkningsanläggning som byggs i Dayton, USA och utbyggnaden av fabriken i Nokia har företaget lovande tillväxtmöjligheter inför 2020-talet. Vi är övertygade om att Nokian Renkaat har utmärkta förutsättningar att skapa värde för aktieägarna. Genom vårt aktieförvärv förstärker och stabiliserar vi också det inhemska ägandet i bolaget”, konstaterar Solidiums verkställande direktör Antti Mäkinen.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi