Solidium Oy har förvärvat 3,3 procent av aktierna i Nokia Abp för cirka 844 miljoner euro. Aktierna har förvärvats på marknaden under början av detta år. Nokia utgör efter aktieförvärven cirka 11 procent av Solidiums aktieplaceringar, vilka totalt uppgår till cirka 8,4 miljarder euro.

”Försäljningen av aktierna i Telia i början av året möjliggjorde till sin del vår placering i Nokia, som är ett utmärkt tillägg i Solidiums portfölj. Nokias starka marknadsposition och breda teknologiska kunnande är klart lockande faktorer och erbjuder god värdeökningspotential. I enlighet med vårt mandat förstärker och stabiliserar vi det inhemska ägandet i bolaget, som är mycket viktigt för Finland”, konstaterar Antti Mäkinen, Solidiums verkställande direktör.

Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Elisa Abp, Kemira Oyj, Konecranes Abp, Metso Abp, Nokia, Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Abp och Valmet Abp. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 9,0 miljarder euro.