Solidium Oy:s enda aktieägare den finska staten beslöt 6.9.2022 att arrangera bryggfinansiering till statens majoritetsägda Fortum Abp via Solidium Oy. Solidium och Fortum har idag undertecknat avtalet varmed Solidium lånar till Fortum högst 2 350 000 000 euro under en tidsperiod på högst 12 månader. Arrangemangets ändamål är att finansiera Fortums säkerhetskrav på elmarknaden. Solidium finansierar arrangemanget med ett banklån utan säkerhet. Banklånet innehåller typiska affärsmässiga villkor.

”Säkerställning av Fortums finansiella position i det nuvarande marknadsläget är givetvis i statsägarens intresse. Dock vill vi poängtera att det valda förfarandet – Solidiums beviljande av lån till Fortum – är exceptionellt och därmed är också sättet som det genomförs på exceptionellt. Avdelningen för ägarstyrning i statsrådets kansli har planerat arrangemanget och utfört riskbedömningen, och finansieringsbeslutet gjordes genom aktieägarens beslut. Arrangemanget påverkar inte Solidiums förmåga att sköta sin grundläggande uppgift som en långsiktig ägare i nationellt sett viktiga bolag” säger Solidiums verkställande direktör Reima Rytsölä.

De centrala villkoren:

  • Lånebeloppet är högst 2 350 000 000 euro.
  • Lånetiden är högst 12 månader.
  • Lånemarginalen är 10/12 procent, den effektiva räntan för hela lånesumman för hela lånetiden utan aktiekomponent är 14,2 procent.
  • Arrangemanget omfattar en aktiekomponent, vilket innebär att det till Solidium riktas en vederlagsfri aktieemission i samband med att lånet lyfts. Solidium har rätt att teckna Fortums nya aktier till ett antal som motsvarar 1 procent av Fortums samtliga aktier efter emissionen. Genomförandet av aktieemissionen förutsätter godkännande av Fortums bolagsstämma.
  • Den första låneraten ska lyftas senast den 30 september 2022.
  • Ersättningarna till Fortums styrelse och ledning begränsas.

Solidium Oy

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Reima Rytsölä, tfn. +358 (0)50 048 2691

Styrelsens ordförande Harri Sailas, samtalsbegäran till Inka Virtanen, tfn. +358 (0)10 830 8901

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidium är minoritetsägare i tolv betydande börsnoterade bolag: Anora, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso Outotec, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Sampo, Stora Enso, Tietoevry och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,1 miljarder euro. Tilläggsinformation: https://www.solidium.fi/sv/.