Eija Ailasmaa har meddelat om sin avgång från uppdraget som viceordförande i Solidium Oy:s styrelse.

”Eija Ailasmaa har varit Solidiums styrelsemedlem från början av bolagets verksamhet. Vi tackar Eija för hennes utmärkta insats som bolagets styrelsemedlem,” konstaterar Solidiums styrelseordförande Heikki Bergholm.

Tilläggsuppgifter: Styrelseordförande Heikki Bergholm, tel. 050 022 7193

 

Solidium Oy är ett placeringsbolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag samt öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Solidiums placeringsverksamhet grundar sig på ekonomisk analys. Grunden för Solidiums placeringsstrategi och en central målsättning är en god skötsel av den nuvarande placeringsportföljen samt att öka placeringarnas värde. Det ingår tolv börsnoterade bolag i Solidiums aktieportfölj och Solidium är minoritetsägare i samtliga dessa bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieplaceringar är cirka 7,5 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Tilläggsuppgifter: www.solidium.fi.