Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 2 april 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Nokia Abp ja Sampo Abp (A-aktier) till ett sammanlagt värde på 80 miljoner euro. Finska staten kommer att överlåta aktierna till Oppiva Invest Oy, som är ett aktiebolag underställt Utbildningsstyrelsen för att förverkliga samhällelig verkningsfullhet inom yrkesutbildningen, såsom utvecklandet av lärmiljöer och utbildningsexport.

Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i Kemira från 14,9 procent till 14,0 procent, i Nokia från 3,66 procent till 3,54 procent och i Sampo från 10,09 procent till 9,95 procent (från 10,01 procent till 9,87 procent av rösterna).

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,8 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.