Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 21 mars 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj, Outokumpu Oyj ja SSAB AB (B-aktier) till ett sammanlagt värde på 60 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i Kemira från 15,8 procent till 14,9 procent, i Outokumpu från 22,8 procent till 21,7 procent och i SSAB från 13,5 procent till 12,6 procent (från 10,0 procent till 9,8 procent av rösterna).

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 8,0 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.