Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 13 mars 2019 och valde chefen för ägarstyrningsavdelningen Kimmo Viertola till ny styrelsemedlem. Statssekreterare Paula Lehtomäki hade aviserat sin avgång från Solidium Oy:s styrelse efter att ha blivit vald till generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Solidium Oy

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

 

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,9 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.