Beslut av Solidium Oy:s extra bolagsstämma

Solidium Oy:s extra bolagsstämma hölls i Helsingfors den 31 januari 2019. Bolagsstämman beslöt att göra en kapitalåterbetalning till bolagets aktieägere, finska staten, bestående av aktier i Kemira Oyj till ett värde på 15 miljoner euro. Som en följd av kapitalåterbetalningen sjunker Solidiums ägoandel i Kemira från 16,7 procent till 15,8 procent.

Tilläggsinformation: Verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn 010 830 8905

 

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,7 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi.