Antti Mäkinen har tillträtt posten som verkställande direktör för Solidium Oy den 2 maj 2017. Han utnämndes till verkställande direktör den 27 januari 2017. Antti Mäkinen övergår till Solidium från Nordea var han har verkat under de senaste sju åren. Han har tidigare verkat som verkställande direktör på eQ Abp och som direktör på SEB Enskilda Securities.

Tilläggsinformation: verkställande director Antti Mäkinen, tel. +358 10 830 8905

Antti Mäkinens CV i huvuddrag:

1985-1996 Hannes Snellman Advokatbyrå, delägare
1996-2005 SEB Enskilda Securities, chef för filial i Finland
2005-2009 eQ Abp, verkställande direktör
2010-2017 Nordea Bank AB (publ), direktör

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tolv börsnoterade bolag (Elisa Abp, Kemira Oyj, Metso Abp, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Abp, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, Telia Company AB, Tieto Abp och Valmet Abp). Marknadsvärdet på Solidiums aktieinnehav är circa 8,3 miljarder euro enligt dagen för detta meddelandes publicering. Närmare information finns på www.solidium.fi/sv