Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset: Valtiolle 440 miljoonan euron ylimääräinen voitonjako 

Solidium Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.3.2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa voitonjakoa pääoman palautuksena Suomen valtiolle 440 miljoonaa euroa.

TeliaSoneraa ja Outokumpua myyty, Metsoa ja Outoteciä hankittu

Solidium myi 11.2.2015 tiedotetun mukaisesti nopeutetussa tarjousmenettelyssä 200 miljoonaa TeliaSonera AB:n osaketta. Myyntitulot olivat 1 069 miljoonaa euroa ja Solidiumin kirjanpidollinen myyntivoitto ennen veroja 363 miljoonaa euroa. Osakemyynnin seurauksena Solidiumin omistusosuus TeliaSonerassa laski 7,8 prosentista 3,2 prosenttiin.

Solidium alensi helmikuussa omistusosuutensa Outokumpu Oyj:ssä 29,8 prosentista 27,3 prosenttiin myymällä 10,7 miljoonaa osaketta markkinoille 62 miljoonalla eurolla. Solidiumin kirjanpidollinen myyntivoitto ennen veroja on 11 miljoonaa euroa, koska osakkeet arvostettiin laskentaperiaatteiden mukaisesti markkinahintaan (4,77 euroa osakkeelta) välitilinpäätöksessä 31.12.2014.

Solidium on nostanut alkuvuoden aikana omistusosuutensa Metso Oyj:ssä 11,7 prosentista 12,1 prosenttiin ostamalla osakkeita markkinoilta 18,5 miljoonalla eurolla. Lisäksi Solidium on nostanut omistusosuutensa Outotec Oyj:ssa 11,0 prosentista 12,4 prosenttiin ostamalla osakkeita markkinoilta 13,4 miljoonalla eurolla.

Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen kommentoi voitonjakoa ja salkun tapahtumia:

”Olemme nyt vapauttaneet merkittävästi pääomaa omistajamme tarpeisiin. Solidium on viime vuosina maksanut voitonjakoa huomattavasti yli salkkuyhtiöiltä saamiemme osinkojen ja tämän mahdollistaneet osakemyynnit ovat johtaneet vuotuisten osinkotulojen selvään alenemiseen pysyvästi.

Vahva osakemarkkinakehitys on kuitenkin ylläpitänyt Solidiumin toimintakykyä ja toimimme edelleen ydintehtäväämme mukaisesti – vahvistaen ja vakauttaen kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä, pyrkimyksenä kasvattaa pitkäjänteisesti omistustemme taloudellista arvoa. Alkuvuoden kuluessa olemme vahvistaneet omistustamme kahdessa keskeisessä teknologiayhtiössä, Metsossa ja Outotecissä.

Loppuvuonna 2013 olimme osaltamme toteuttamassa Outokummun rakenne- ja rahoitusjärjestelyitä, joiden seurauksena omistusosuutemme Outokummussa nousi 21,8 prosentista 29,9 prosenttiin. Omistusosuuden kasvattaminen ja hankittuja osakkeita vastaava osakemerkintä yhtiön järjestämässä osakeannissa tarkoitti meille 62 miljoonan euron lisäsijoitusta. Yhtiön liiketoiminnan ja arvostustason kehityttyä suotuisasti lisäsijoituksemme arvo on kolminkertaistunut ja myymällä nyt kolmanneksen näistä osakkeista saimme tuolloin tekemämme lisäpanostuksen takaisin. Tämän lisäksi omistuksessamme on edelleen noin 135 miljoonan euron arvosta tuolloin ostamiamme osakkeita. Kokonaisomistuksemme Outokummussa on 27,3 prosenttia yhtiöstä arvoltaan noin 670 miljoonaa euroa.”

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Kari Järvinen, puh. 010 830 8905

 

 

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti tärkeissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitustoiminta perustuu taloudelliseen analyysiin. Solidiumin sijoitusstrategian perusta ja keskeisin tavoite on nykysalkun hyvä hoito ja sen arvon kasvattaminen. Solidiumin osakesalkussa on kaksitoista pörssilistattua yhtiötä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Metso Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, TeliaSonera AB, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin osakesijoitusten markkina-arvo on noin 7,4 miljardia euroa tämän tiedotteen antamispäivänä. Lisätietoja: www.solidium.fi.