• Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2020 oli 13,5 prosenttia ja kalenterivuonna 2020 5,6 prosenttia
  • Substanssiarvo kasvoi katsauskauden aikana 0,7 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 7,3 miljardia euroa.

 Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi:

”Katsauskautta leimasi markkinan vahva palautuminen kevään pudotuksen jälkeen. Kauteen osui myös merkittäviä tapahtumia omistusyhtiöissämme. 1.7.2020 Metso Outotec aloitti yhteisen taipaleen, ja samalla myimme osuutemme Neleksestä Valmetille. Lisäksi Konecranes on sopinut yhdistyvänsä Cargotecin kanssa, mitä tuimme.  Järjestelyn seurauksena yhdistyvästä yhtiöstä tulisi maailman johtava toimija satamalaitteissa ja niihin liittyvissä palveluissa ja myös muissa materiaalivirtoihin liittyvissä laitteissa ja palveluissa.

Edellisellä tilikaudella aloitettu analyysi omistusten hiilidioksidipäästöistä valmistui katsauskaudella. Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuvat nykyisellä CO2-intensiteetillään verrokkejaan keskimäärin hiukan paremmin. Päästöjen vähentämisessä omistusyhtiöt ovat verrokkejaan pääsääntöisesti merkittävästi tavoitteellisempia. Yli puolella omistusyhtiöistä on hyväksytyt Science Based Targets -tavoitteet.

Solidiumin osakeomistusten tuotto 2020 oli kohtuullinen pandemiasta huolimatta (5,6 prosenttia). Katsauskaudella erityisen hyvin tuotti Metso Outotec (66 %), joka hyötyy yhdistymisen tuomista synergioista sekä metallien kysynnän hyvästä tasosta. Nokian tuotto oli heikointa (-19 %), mihin on vaikuttanut muun muassa yhtiön odotuksia heikompi ohjeistus vuodelle 2021.

Katsauskaudella 1.7.-31.12.2020 osakkeiden hankintojen myötä omistusosuus Nokiassa nousi 4,8 prosentista 5,2 prosenttiin ja Nokian Renkaissa 6,8 prosentista 7,8 prosenttiin. Heinäkuun alussa toteutui edellisen tilikauden lopulla sovittu kauppa, jossa Solidium myi 14,9 prosentin osuuden Neleksestä Valmetille.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 7 841 miljoonaa euroa 31.12.2020 (6 950 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja 7 701 miljoonaa euroa 31.12.2019). Kaikkien omistusten tuotto oli 13,0 prosenttia katsauskaudella ja 5,5 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 7 620 miljoonaa euroa 31.12.2020 (6 799 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja 7 541 miljoonaa euroa 31.12.2019). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella 13,5 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 5,6 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuottivat Metso Outotec, kun taas Nokian tuotto oli heikoin.

Rahamarkkinasijoitukset ja rahoitusvelat
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 222 miljoonaa euroa 31.12.2020 (151 miljoonaa euroa 30.6.2020 ja 160 miljoonaa euroa 31.12.2019. Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,5 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,5 prosenttia.

Katsauskauden aikana Solidium ei jakanut osinkoa omistajalle.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metso Outotecin, Nokian Renkaiden, Outokummun, TietoEVRY:n ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, Konecranesin, SSAB:n ja Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2021.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on, että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Tällä hetkellä Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen toimii Metso Outotecin, Stora Enson ja Sammon hallituksissa sekä sijoitusjohtaja Annareetta Lumme-Timonen SSAB:n hallituksessa. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Aaro Cantell on Valmetin hallituksessa, Timo Ahopelto TietoEVRY:n hallituksessa ja Jannica Fagerholm Sammon hallituksessa.

Osaketransaktiot

Katsauskauden aikana Solidium hankki Nokian osakkeita 99 miljoonalla eurolla ja Nokian Renkaiden osakkeita 33 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Nokiassa nousi 4,8 prosentista 5,2 prosenttiin ja Nokian Renkaissa 6,8 prosentista 7,8 prosenttiin.

Katsauskauden alussa 1.7.2020 toteutui edellisen tilikauden lopulla sovittu kauppa, jossa Solidium myi 14,9 prosentin osuuden Neleksestä Valmetille 190 miljoonalla eurolla.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 30.11.2020. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2019–30.6.2020 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta. Hallitukseen valittiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Aaro Cantell sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Jannica Fagerholm, Marjo Miettinen, Laura Raitio ja Kimmo Viertola.

Tämä puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset

Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2020

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

 

Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitys ovat saatavina kokonaisuudessaan täältä:

Puolivuosikatsaus
Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Outotec Oyj, Nokia Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Outokumpu Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, TietoEVRY Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,2 miljardia euroa.

Lisätietoja: www.solidium.fi