• Osakeomistusten tuottokehitys kääntyi laskuun vuoden toisella puoliskolla. Solidiumin osakeomistusten tuotto katsauskaudella 1.7.-31.12.2018 oli -16,9 prosenttia ja kalenterivuonna 2018 -13,1 prosenttia
  • Substanssiarvo laski katsauskauden aikana 1,4 miljardilla eurolla ja oli katsauskauden lopussa 6,6 miljardia euroa euroa. Laskuun vaikutti arvonmuutosten lisäksi 351 miljoonan euron voitonjako Suomen valtiolle
  • 350 miljoonan euron vaihdettava joukkovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi syyskuussa 2018

Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen kommentoi katsauskautta:

”Kokonaisuudessaan kalenterivuosi 2018 jäi tuottomielessä heikoksi. Solidiumin osakeomistusten tuotto vuoden alusta syyskuun loppuun oli vielä 5,9 %, kunnes osakemarkkinat kääntyivät poikkeuksellisen rajuun laskuun vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rahapolitiikan kiristyminen, kauppasota, sekä poliittiset huolet etenkin Euroopassa hermostuttivat sijoittajia ja painoivat osakekurssit laskuun ympäri maailman (Q4/2018: OMXH Cap -14,4 %, Euro STOXX 600 -11,9 % ja S&P 500 -14,0 %).

Markkinoiden laskun myötä katsauskaudella 1.7 – 31.12.2018 vain Valmetin ja Nokian tuotot jäivät positiiviseksi. Erityisesti Nokian tuotto oli vuoden aikana erinomainen. Heikoiten tuottivat Outokumpu ja Outotec, joista etenkin Outotecin osakekurssi laski voimakkaasti projekteihin liittyvien ongelmien johdosta.

Vuoden 2019 alusta osakemarkkinat ovat kääntyneet nousuun, ja Solidiumin osakeomistusten tuotto alkuvuonna 1.1.2019 – 25.1.2019 on ollut 11,0 prosenttia. Tämä korjausliike kuvastaa hyvin markkinoiden nykyistä tilaa, jossa osakekurssit saattavat heitellä lyhyen ajan sisällä voimakkaasti suuntaan tai toiseen.

Vaikeasta pörssivuodesta huolimatta uskomme kuluvan tilikauden osinkotuottojemme kasvavan viime vuoden 362 miljoonasta eurosta 372 miljoonaan euroon pohjautuen analyytikoiden yhtiökohtaisiin ennusteisiin.

Katsauskauden aikana olemme hyödyntäneet vahvaa tasettamme, ja lisänneet osuuttamme Konecranesissa sekä Nokiassa. Osakkeiden hankintojen myötä Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi 6,2 prosentista 7,4 prosenttiin, ja Nokiassa 3,3 prosentista 3,7 prosenttiin.”

SOLIDIUMIN OMISTUKSET

Omistusten kehitys ja tunnusluvut

Solidiumin kaikkien omistusten (osake- ja rahamarkkinasijoitukset) arvo oli 6 995 miljoonaa euroa 31.12.2018 (9 093 miljoonaa euroa 30.6.2018 ja 8 847 miljoonaa euroa 31.12.2017). Kaikkien omistusten tuotto oli -16,6 prosenttia katsauskaudella ja -13,0 prosenttia viimeisen 12 kuukauden ajalta. Tarkemmat tiedot sijoitusten tunnusluvuista ovat liitteenä.

Osakeomistukset
Solidiumin osakeomistusten arvo oli 6 842 miljoonaa euroa 31.12.2018 (8 108 miljoonaa euroa 30.6.2018 ja 8 538 miljoonaa euroa 31.12.2017). Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli katsauskaudella -16,9 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta -13,1 prosenttia. Katsauskauden aikana parhaiten tuottivat Valmet ja Nokia, kun taas Outokummun ja Outotecin kehitys oli heikointa.

Rahamarkkinasijoitukset
Solidiumin rahamarkkinasijoitukset olivat 152 miljoonaa euroa 31.12.2018 (985 miljoonaa euroa 30.6.2018 ja 309 miljoonaa euroa 31.12.2017). Rahamarkkinasijoitusten tuotto oli katsauskaudella 0,1 prosenttia ja viimeiseltä 12 kuukaudelta 0,2 prosenttia. Katsauskauden aikana Solidium jakoi osinkoa omistajalle yhteensä 351 miljoonaa euroa. Lisäksi 350 miljoonan euron vaihdettava joukkovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi syyskuussa 2018.

Osallistuminen nimitystoimikuntien toimintaan ja hallitusvalinnat

Solidiumin hallinnointimallin kannalta keskeistä on aktiivinen vaikuttaminen omistettujen yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Solidium osallistui katsauskaudella tiiviisti hallitusvalintoja valmistelevien nimitystoimikuntien työskentelyyn. Solidiumin tavoitteena on muodostaa omistaja-arvon luomisen kannalta mahdollisimman hyvin toimiva ja yhtiön tarpeita vastaava hallituskokoonpano.

Solidiumin edustajat ovat toimineet Elisan, Metson, Outokummun, Outotecin ja Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajina sekä Kemiran, SSAB:n, Stora Enson ja Tiedon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä. Nimitystoimikunnat valmistelevat hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaisille yhtiökokouksille 2019.

Solidiumin strategian mukaan tavoitteena on että pidemmällä aikavälillä Solidiumilla on hallituspaikka jokaisen yhtiönsä hallituksessa. Tällä hetkellä Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen toimii Metson, Stora Enson ja Sammon hallituksissa. Tämän lisäksi Solidiumin hallituksen jäsenistä Eija Ailasmaa on Outotecin hallituksessa, Aaro Cantell Valmetin hallituksessa ja Timo Ahopelto Tiedon hallituksessa.

Osaketransaktiot

Katsauskauden aikana Solidium hankki Konecranes osakkeita 29 miljoonalla eurolla ja Nokian osakkeita 95 miljoonalla eurolla. Osakkeiden hankinnan jälkeen Solidiumin omistusosuus Konecranesissa nousi 6,2 prosentista 7,4 prosenttiin, ja Nokiassa 3,3 prosentista 3,7 prosenttiin.

SOLIDIUM OY:N TAPAHTUMAT

Yhtiökokous

Solidiumin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11.9.2018. Kokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7.2017-30.6.2018 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Solidium jakaa osinkoa omistajalle yhteensä 351 miljoonaa euroa, mikä vastaa Solidiumin saamien osinkojen määrää näistä maksettavat verot huomioiden. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka puheenjohtajaksi Harri Sailas, varapuheenjohtajaksi Eija Ailasmaa sekä varsinaisiksi jäseniksi Timo Ahopelto, Aaro Cantell, Markku Hyvärinen, Paula Lehtomäki ja Marjo Miettinen.

Taloudellisia tunnuslukuja

Solidiumin toimintakulut katsauskaudella olivat 1,7 miljoonaa euroa ja toiminnan hallinointikulusuhde siten vuositasolla 0,05 prosenttia. Solidiumin substanssiarvo oli katsauskauden lopussa 6,6 miljardia euroa euroa.

Solidiumin puolivuosikatsaus on saatavilla Solidiumin verkkosivuilla www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/puolivuosikatsaukset.

Liite: Solidiumin omistukset 31.12.2018

Solidium Oy

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Antti Mäkinen, puh. 010 830 8905

Puolivuosikatsaus

Tiedotustilaisuuden esitys

Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidium on omistajana kahdessatoista merkittävässä pörssilistatussa yhtiössä, joissa kaikissa Solidium on vähemmistöomistajana (Elisa Oyj, Kemira Oyj, Konecranes Oyj, Metso Oyj, Nokia Oyj, Outokumpu Oyj, Outotec Oyj, Sampo Oyj, SSAB AB, Stora Enso Oyj, Tieto Oyj ja Valmet Oyj). Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 7,7 miljardia euroa.

Lisätietoja: www.solidium.fi